Χειρουργείο

Ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου

Ανάστροφη Αρθροπλαστική Ώμου | Λύση σε σύνθετα προβλήματα

Η ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου είναι μια πολύ επιτυχημένη επέμβαση που έχει γίνει εξαιρετικά δημοφιλής παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια, με τα αποτελέσματα να είναι πολύ ενθαρρυντικά. Στην ανάστροφη αρθροπλαστική, η αντικατάσταση των φθαρμένων επιφανειών αντιστρέφεται σε σχέση με την φυσιολογική ανατομία του ώμου και την ανατομική αρθροπλαστική. Οι ενδείξεις για την επέμβαση αυτή έχουν επεκταθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα η ανάστροφη να δίνει λύση σε πολλά σύνθετα προβλήματα. 

Τι είναι η Ανάστροφη Αρθροπλαστική Ώμου | Φιλοσοφία

Η ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου αναπτύχθηκε κατά την δεκαετία του ’80 ως λύση για την αρθροπάθεια του στροφικού πετάλου σε πιο ηλικιωμένους ασθενείς. Σήμερα, λόγω των εξαιρετικών αποτελεσμάτων της, έχει καθιερωθεί ως η θεραπεία εκλογής όχι μόνο για την αρθρίτιδα και αρθροπάθεια στροφικού πετάλου, αλλά για μια σειρά από προβλήματα γύρω από τον ώμο.

Ανάστροφη αρθροπλαστική vs Ανατομική αρθροπλαστική
Ανάστροφη Αρθροπλαστική vs Ανατομική Αρθροπλαστική

Τα Εθνικά Registries (μητρώα αρθροπλαστικής) αναφέρουν 10-ετή επιβίωση της ανάστροφης αρθροπλαστικής για την ένδειξη αρθροπάθεια στροφικού πετάλου (rotator cuff arthropathy) της τάξεως του 94%. Η αυξανόμενη χειρουργική εμπειρία με την ανάστροφη πρόθεση και η επακόλουθη μείωση των επιπλοκών οδήγησε τα τελευταία χρόνια σε μία θεαματική διεύρυνση των σχετικών ενδείξεων. Σύμφωνα με το Αυστραλιανό Joint Registry, το ποσοστό των αρθροπλαστικών ώμου που είναι ανάστροφες, εκτοξεύθηκε από 42.2% το 2009, σε περίπου 77.9% το 2018.

Υπάρχουν 2 κύριοι τύποι αρθροπλαστικής ώμου. Η Ανατομική Αρθροπλαστική Ώμου περιλαμβάνει την αντικατάσταση της κεφαλής του βραχιονίου με μεταλλική πρόθεση και την αντικατάσταση της ωμογλήνης με πλαστική πρόθεση. Η ανατομική αρθροπλαστική γίνεται σε νεότερους ασθενείς με ακέραιο στροφικό πέταλο.

Ανάστροφη Αρθροπλαστική για αρθρίτιδα
Ανάστροφη Αρθροπλαστική για Οστεοαρθρίτιδα

Η Ανάστροφη Αρθροπλαστική  Ώμου πραγματοποιείται σε ασθενείς με αρθρίτιδα, αρθροπάθεια στροφικού πετάλου, σημαντικές ρήξεις στροφικού πετάλου, σε κατάγματα κεφαλής βραχιονίου που δεν επιδέχονται οστεοσύνθεσης. Στην ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου, η κεφαλή και η κοίλη επιφάνεια («κούπα») τοποθετούνται αντίστροφα από το φυσιολογικό (κοίλη επιφάνεια στην κεφαλή του βραχιονίου και γληνόσφαιρα στην ωμογλήνη).

Άλλοι τύποι αρθροπλαστικής ώμου είναι η Αρθροπλαστική Επιφανείας (resurfacing), που περιλαμβάνει την μεμονωμένη αντικατάσταση της κεφαλής του βραχιονίου, σε περίπτωση που η νόσος περιορίζεται μόνο σε αυτήν, καθώς και η Ημιαρθροπλαστική, που ενδείκνυται σε ορισμένες περιπτώσεις.  

Στην ανάστροφη αρθροπλαστική, η αντικατάσταση των φθαρμένων επιφανειών αντιστρέφεται σε σχέση με την φυσιολογική ανατομία του ώμου. Ενώ η ανατομική αρθροπλαστική αναπαράγει την φυσιολογική ανατομία, η ανάστροφη αρθροπλαστική ακολουθεί μια μη ανατομική φιλοσοφία, με αντίστροφη αντικατάσταση των φθαρμένων αρθρικών επιφανειών.

Κάταγμα κεφαλής βραχιονίου
Κάταγμα κεφαλής βραχιονίου
Ανάστροφη για κάταγμα
Ανάστροφη για κάταγμα

Η κεφαλή του βραχιονίου αντικαθίσταται με κυρτή πρόθεση (κυπέλιο), ενώ η ωμογλήνη με σφαιρική πρόθεση (γληνόσφαιρα). Με τον τρόπο αυτό, αποκαθίσταται το «υπομόχλιο» της άρθρωσης του ώμου, και ο ασθενής είναι σε θέση να ανυψώνει το χέρι του μόνο με τη χρήση του δελτοειδούς, χωρίς να χρειάζεται την υποστήριξη του στροφικού πετάλου.

Ανάστροφη Αρθροπλαστική | Ποιες είναι οι ενδείξεις;

Δεδομένης της έκρηξης της δημοφιλίας της ανάστροφης αρθροπλαστικής, δεν είναι περίεργο το πως οι ενδείξεις για την τοποθέτηση αυτής της πρόθεσης έχουν επεκταθεί εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια. Οι ενδείξεις αυτές περιλαμβάνουν:

 • Οστεοαρθρίτιδα, ή αρθρίτιδα ώμου
 • Αρθροπάθεια του στροφικού πετάλου (cuff arthropathy)
 • Μαζικές μη επιδιορθώσιμες ρήξεις στροφικού πετάλου
 • Τραύμα – κατάγματα κεφαλής βραχιονίου, είτε άμεσα είτε σε δεύτερο χρόνο
 • Ψευδάρθρωση καταγμάτων κεφαλής βραχιονίου (malunion)
 • Πώρωση σε πλημμελή θέση καταγμάτων κεφαλής βραχιονίου (nonunion)
 • Ρευματοειδής αρθρίτιδα
 • Άσηπτη νέκρωση της κεφαλής του βραχιονίου (AVN)
 • Μετατραυματική αρθρίτιδα, δηλαδή αρθρίτιδα μετά από κάταγμα
 • Προηγούμενη αποτυχία αρθροσκοπικής συρραφής στροφικού πετάλου (failed cuff repair)
 • Προηγούμενη αποτυχία οστεοσύνθεσης βραχιονίου (failed ORIF) 
Αποτυχία οστεοσύνθεσης
Αποτυχία οστεοσύνθεσης
Μετατραυματική αρθρίτιδα
Μετατραυματική αρθρίτιδα
Ψευδάρθρωση κατάγματος κεφαλής βραχιονίου
Ψευδάρθρωση κατάγματος κεφαλής βραχιονίου
Ανάστροφη για malunion
Ανάστροφη για malunion

Αναθεώρηση Αρθροπλαστικής Ώμου | Ποιες είναι οι αιτίες;

Μια επέμβαση στον ώμο έχει αποτύχει όταν τα αποτελέσματα δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του ασθενούς και του χειρουργού. Η αποτυχία μπορεί να προκύψει από μια σειρά από αιτίες, όπως δυσκαμψία, αδυναμία, αστάθεια, πόνο ή αποτυχία επούλωσης, καθώς και από επιπλοκές, όπως περιπροθετική λοίμωξη ή τραυματισμό νεύρων. Κάθε χειρουργική επέμβαση συνοδεύεται από έναν κίνδυνο αποτυχίας ή μετεγχειρητικών επιπλοκών, είτε πρόκειται για επέμβαση για εξάρθρημα ώμου, ρήξη στροφικού πετάλου, αρθρίτιδα ή κάταγμα.

Ανατομική αρθροπλαστική με ανεπάρκεια στροφικού πετάλου
Ανατομική αρθροπλαστική με ανεπάρκεια στροφικού πετάλου
Αναθεώρηση σε ανάστροφη
Αναθεώρηση σε ανάστροφη

Όταν μια χειρουργική επέμβαση στον ώμο αποτύχει ή παρουσιάζει προβλήματα, ο ασθενής θα πρέπει να συμβουλεύεται χειρουργό με εμπειρία στην αξιολόγηση και τη διαχείριση αυτών των καταστάσεων. Παρότι ο πόνος μπορεί να είναι φαινομενικά το κυρίως πρόβλημα, είναι σημαντικό να προσδιοριστούν οι πιθανές μηχανικές αιτίες της βλάβης, δεδομένου ότι μια μηχανική αιτία μπορεί να επισκευαστεί και να αντιστραφεί. 

            Πριν ληφθεί η οριστική απόφαση για  χειρουργική αναθεώρηση μιας αρθροπλαστικής ώμου, είναι σημαντικό να προσδιοριστεί η φύση των προβλημάτων του ασθενούς. Οι κοινές αιτίες αποτυχίας της αρθροπλαστικής ώμου περιλαμβάνουν:

 • Περιπροθετική λοίμωξη
 • Περιπροθετικό κάταγμα
 • Αντίδραση στο πολυαιθυλένιο ή στο τσιμέντο (PMMA, polymethylmethacrylate)
 • Δυσκαμψία
  • Κακή αποκατάσταση
  • Ανεπιθύμητο οστό – οστεόφυτα, ελλιπής απελευθέρωση μαλακών μορίων
  • Ψευδάρθρωση των ογκωμάτων (tuberosity malunion)
  • Overstuffing της άρθρωσης
 • Αστάθεια
  • Πρόσθια αστάθεια
   • Ανεπάρκεια υποπλάτιου 
   • Υπερβολικό anteversion ωμογλήνης
   • Πώρωση σε πλημμελή θέση των ογκωμάτων
   • Ανεπάρκεια υπερακάνθιου/υπακάνθιου 
   • Πρόβλημα στο anteversion της βραχιόνιας πρόθεσης ή στο offset της κεφαλής
   • Οστικό έλλειμα ωμογλήνης
  • Οπίσθια αστάθεια
   • Retroversion ωμογλήνης
   • Ανεπάρκεια οπίσθιου στροφικού πετάλου
   • Πρόβλημα στο retroversion της βραχιόνιας πρόθεσης ή στο offset της κεφαλής
   • Οστικό έλλειμα ωμογλήνης
  • Άνω αστάθεια
   • Ανεπάρκεια στροφικού πετάλου
   • Απώλεια κορακοακρωμιακού τόξου
 • Τραυματισμός νεύρων – Νευρική βλάβη
 • Βραχιόνια πρόθεση
  • Λανθασμένη τοποθέτηση
  • Χαλάρωση πρόθεσης
 • Ωμογλήνη
  • Διαβρωμένο οστό (ημιαρθροπλαστική)
  • Εσφαλμένη τοποθέτηση
  • Χαλάρωση πρόθεσης

Η ανάστροφη αρθροπλαστική δίνει λύση στα κοινότερα προβλήματα που μπορεί να επιφέρει με τον καιρό μια ανατομική αρθροπλαστική ή μια ημιαρθροπλαστική, όπως η σταδιακή διάβρωση της ωμογλήνης (glenoid wear), ή η δευτερογενής ανεπάρκεια του στροφικού πετάλου (cuff deficiency), που αποτελούν και τις πιο συχνές αιτίες αναθεώρησης. Επίσης, η ανάστροφη αποτελεί την θεραπεία εκλογής σε περιπτώσεις αποτυχίας προηγούμενου χειρουργείου, όπως αρθροσκόπησης για συρραφή τένοντα, ή αποτυχίας οστεοσύνθεσης κατάγματος κεφαλής βραχιονίου.

Η λοίμωξη αρθροπλαστικής ώμου είναι μία δύσκολη περίπτωση, όπου συχνά απαιτείται αναθεώρηση σε ένα, ή 2 στάδια. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει συνήθως αφαίρεση των προηγούμενων προθέσεων και τοποθέτηση ενός spacer από τσιμέντο, συχνά εμποτισμένο με κατάλληλα αντιβιοτικά. Ακολουθεί στοχευμένη αντιβιοτική θεραπεία για 6 εβδομάδες, με βάση δείγματα που αποστέλλονται στο εργαστήριο για καλλιέργεια. Τέλος, το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει τοποθέτηση νέας πρόθεσης. 

Η αναθεώρηση αρθροπλαστικής ώμου είναι πολύ απαιτητικό χειρουργείο και χρειάζεται Ορθοπαιδικό Χειρουργό με εκτεταμένη εμπειρία σε παρόμοιες περιπτώσεις. Επίσης απαιτεί κατάλληλη προετοιμασία και μελέτη, με προσεκτικό προεγχειρητικό σχεδιασμό, απεικόνιση, εργαστηριακό έλεγχο, και πολλές φορές συμμετοχή μιας ευρύτερης θεραπευτικής ομάδας, που μπορεί εκτός από τον χειρουργό ώμου να περιλαμβάνει μυοσκελετικό και επεμβατικό ακτινολόγο, λοιμωξιολόγο, παθολόγο, και άλλες ειδικότητες, ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς (MDT, ή multidisciplinary team).

Ο κ. Παναγόπουλος έχει εκτεταμένη εμπειρία στην αναθεώρηση αρθροπλαστικής ώμου, έχοντας θητεύσει ως ενεργό μέλος σε ανάλογο κέντρο του εξωτερικού. Η επέμβαση αυτή πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο Ορθοπαιδικό Χειρουργό με συναφή εμπειρία, με οργανωμένη χειρουργική και ιατρική ομάδα, σε εξειδικευμένο νοσοκομείο με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και εργατικό δυναμικό. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να μάθετε περισσότερα για την αναθεώρηση και την ανάστροφη αρθροπλαστική.

FAQ – Συχνές Ερωτήσεις

Ποιές είναι οι ενδείξεις για ανάστροφη αρθροπλαστική?

– Αρθρίτιδα ώμου
– Ρήξη στροφικού πετάλου
– Κάταγμα κεφαλής βραχιονίου
– Άσηπτη νέκρωση
– Malunion/nonunion
– Αποτυχία αρθροσκόπησης ή οστεοσύνθεσης

Πότε χρειάζεται αναθεώρηση αρθροπλαστικής ώμου?

– Περιπροθετική λοίμωξη
– Περιπροθετικό κάταγμα
– Αποτυχία προηγούμενης πρόθεσης

Τηλέφωνο

+30 210 3639885

Κινητό

+30 6936 828444

Βρείτε μας

Κλείστε ραντεβού σήμερα με τον κ. Παναγόπουλο, προκειμένου να λάβετε εξειδικευμένη φροντίδα για το πρόβλημά σας.

Ανάστροφη Αρθροπλαστική Ώμου | Λύση σε σύνθετα προβλήματα Read More »

Καλύτερος Ορθοπαιδικός 1

Πώς να διαλέξετε τον καλύτερο Ορθοπαιδικό Χειρουργό: 9 tips για σωστή αναζήτηση

Η σωστή αντιμετώπιση των ορθοπαιδικών προβλημάτων είναι σημαντική τόσο για την ποιότητα ζωής μας, όσο και για τη γρήγορη επιστροφή στην καθημερινότητα, την εργασία και τις αθλητικές δραστηριότητες. Πολλές φορές, μια απλή περιήγηση στο internet δεν αρκεί για να βρούμε τον κατάλληλο ή καλύτερο Ορθοπαιδικό, ειδικά αν έχουμε να κάνουμε με σωστή επιλογή χειρουργού. Πολλές από τις διαθέσιμες πληροφορίες εκεί έξω είναι παραπλανητικές όταν ψάχνουμε “καλύτερος ορθοπαιδικός”. Συχνά πέφτουμε πάνω σε κάποιον που αυτοαποκαλείται «κορυφαίος ορθοπεδικός» στο είδος του στη προσωπική του ιστοσελίδα, ή αυτοαναγορεύεται ο πρώτος που έφερε στην Ελλάδα μια «επαναστατική» τεχνική. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου να αποφύγουμε τις κακοτοπιές. 

Καλύτερος Ορθοπαιδικός: Μελετήστε το βιογραφικό του ιατρού

Βεβαιωθείτε καταρχάς ότι ο γιατρός που έχετε επιλέξει είναι μέλος ιατρικού συλλόγου (πχ, Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών) και ότι το ιατρείο λειτουργεί νόμιμα. Από κει και πέρα, το βιογραφικό θα πρέπει να περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για την μέχρι τώρα καριέρα του γιατρού, όπως τις προπτυχιακές σπουδές του, πιθανούς μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, καθώς και για το που έκανε ειδικότητα ή εξειδίκευση.  Το βιογραφικό θα πρέπει να είναι αναλυτικό και χωρίς μεγάλα κενά χρονικά διαστήματα μεταξύ των τοποθετήσεων του γιατρού.

Καλύτερος Ορθοπαιδικός: Σπουδές & Εξειδίκευση

Οι προπτυχιακές σπουδές και τα μεταπτυχιακά ή το διδακτορικό (PhD) είναι σημαντικά για έναν γιατρό. Εξίσου σημαντικό είναι και το συγγραφικό του έργο, καθώς και η συμμετοχή στη δια βίου εκπαίδευση. Ο γιατρός εν προκειμένω έχει να επιδείξει συγγραφική δραστηριότητα; Έχει δημοσιεύσει άρθρα με τις μελέτες του σε διεθνή περιοδικά (peer-reviewed journals), που είναι διαθέσιμα στο Pubmed; Η πληθώρα δημοσιεύσεων δεν είναι βέβαια απαραίτητα ενδεικτική των ικανοτήτων του γιατρού. Δεν φτάνει για να πούμε αυτός είναι ο “καλύτερος ορθοπαιδικός”. Αποτελεί όμως ένδειξη ότι ο συγκεκριμένος επιστήμονας έχει κάνει έρευνα και έχει ασχοληθεί ενδελεχώς με το αντικείμενό του. 

Καλύτερος Ορθοπαιδικός 2
Καλύτερος Ορθοπαιδικός 3

Εξίσου αναγκαία στην εποχή μας, είναι η εξειδίκευση του Ορθοπαιδικού Χειρουργού. Είναι λογικό χειρουργοί που πραγματοποιούν μεγάλο όγκο συγκεκριμένων επεμβάσεων να έχουν μεγαλύτερη εμπειρία, καλύτερα αποτελέσματα και μικρότερο ποσοστό επιπλοκών σε σχέση με χειρουργούς που εκτελούν λιγότερες επεμβάσεις, ή που ασχολούνται με πολλούς τομείς. Κάποιος που πραγματοποιεί 200-300 αρθροσκοπήσεις ώμου τον χρόνο, έχει προφανώς μεγαλύτερη εμπειρία στην αρθροσκόπηση ώμου από κάποιον που κάνει 2 αρθροσκοπήσεις ώμου και 198 αρθροπλαστικές ισχίου τον χρόνο. Κανένας στην εποχή μας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι τα κάνει όλα το ίδιο καλά για κάποιον μυστηριώδη λόγο.   

Καλύτερος Ορθοπαιδικός: Εμπειρία στο Εξωτερικό

Στο εξωτερικό, ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός μετά το πέρας της ειδικότητας εξειδικεύεται για τουλάχιστον 1 – 2 έτη σε ένα κέντρο αναφοράς στο αντικείμενο που τον ενδιαφέρει (Fellowship). Αυτή η λεπτομέρεια είναι εξαιρετικά σημαντική για τη σωστή επιλογή χειρουργού. Στην Ελλάδα, δυστυχώς,  δεν είναι ευρέως διαδεδομένη η έννοια της εξειδίκευσης μετά την ειδικότητα. Στην πλειοψηφία των δυτικών χωρών, όπως η Βόρεια Αμερική (Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς) ή η Αγγλία, η εξειδίκευση είναι δεδομένη και θεσμοθετημένη. Ο Χειρουργός δηλαδή εξειδικεύεται, πχ στον Ώμο & Αγκώνα, στο Χέρι, στη Χειρουργική Ισχίου & Γόνατος, στη Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης, κλπ. Κατόπιν, συνεχίζει την καριέρα του αφοσιωμένος στο αντικείμενό του (πχ, σαν Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης). 

Βεβαιωθείτε ότι ο γιατρός σας είναι “Fellowship-trained Orthopaedic Surgeon” στο αντικείμενο που σχετίζεται με το πρόβλημά σας, σε ένα από τα μεγάλα κέντρα του εξωτερικού, εφόσον δεν υπάρχει αντίστοιχο κέντρο στην Ελλάδα που να προσφέρει αυτήν την εκπαίδευση. 

Καλύτερος Ορθοπαιδικός 4
Καλύτερος Ορθοπαιδικός 5

Βέβαια, πολλές φορές, όσα εμπεριέχονται σε ένα βιογραφικό μπορεί να μην είναι τόσο ξεκάθαρα, ή να είναι και παραπλανητικά. Είναι, δυστυχώς, συνήθης πρακτική να αναγράφεται ότι ο ιατρός έχει εξειδίκευση στο εξωτερικό χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες ή διευκρινήσεις.  Δεν είναι λίγοι εκείνοι που κάνουν μια ολιγοήμερη επίσκεψη ή παρακολουθούν ένα σεμινάριο στο εξωτερικό, και μετά γράφουν στο βιογραφικό τους «Μετεκπαιδευθείς στις Ηνωμένες Πολιτείες» ή «Μαθήτευσε δίπλα στον Καθηγητή Τάδε ή Δείνα». Η πραγματική μετεκπαίδευση / εξειδίκευση έχει διάρκεια τουλάχιστον 1 – 2 έτη σε έμμισθη θέση. Προϋποθέτει πιστοποίηση στη χώρα άσκησης με εξετάσεις, άδεια άσκησης επαγγέλματος και εγγραφή στον κατά τόπους Ιατρικό Σύλλογο.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τι ακριβώς έκανε ο γιατρός στο εξωτερικό (ήταν απλός παρατηρητής ή έπαιρνε αποφάσεις και έκανε επεμβάσεις μόνος του).  Η παρακολούθηση σεμιναρίων ή συνεδρίων δεν κάνει κάποιον εξειδικευμένο χειρουργό σε ένα αντικείμενο. Επίσης, η εμπειρία στο εξωτερικό σε θέσεις Observership (observer = παρατηρητής), Travelling Fellowship (travelling fellow = επισκέπτης),  ή Postdoctoral research (postdoc = έρευνα) δεν αποτελεί χειρουργική εξειδίκευση. Το Travelling Fellowship, συγκεκριμένα, είναι μια ολιγοήμερη επίσκεψη στο Practice συναδέλφων του εξωτερικού, προκειμένου να πάρουμε ιδέες από το δικό τους modus operandi. Συνήθως αφορά μεγαλύτερους συναδέλφους σε ηλικία που επιθυμούν να διευρύνουν τους ορίζοντές τους. Δυστυχώς, έχει παρατηρηθεί ότι νεότεροι συνάδελφοι συμμετέχουν σε τέτοια προγράμματα και τα παρουσιάζουν σαν εξειδίκευση. 

Τέλος, σε περιπτώσεις που αναφέρεται μετεκπαίδευση στην Αμερική (ΗΠΑ), ρωτήστε για το εάν ο γιατρός είναι ECFMG-certified (Educational Commission for Foreign Medical Graduates), έχει δηλαδή περάσει τις εξετάσεις USMLE (United States Medical Licensing Examination), που είναι υποχρεωτικές προκειμένου να βγάλει κανείς άδεια άσκησης επαγγέλματος και να «αγγίξει» κάποιον ασθενή. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, ένας γιατρός χωρίς USMLE δεν επιτρέπεται να ασκεί κλινικό έργο και να χειρουργεί στην Αμερική. 

Ρωτήστε περισσότερα για την εμπειρία του ιατρού

Βεβαιωθείτε ότι ο γιατρός σας έχει την απαιτούμενη εμπειρία να αντιμετωπίσει το πρόβλημά σας. Μπορείτε να ρωτήσετε ευθέως πόσες αντίστοιχες περιπτώσεις έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν ή να ζητήσετε να επικοινωνήσετε με ασθενείς που είναι διατεθειμένοι να μιλήσουν για την εμπειρία τους με τον συγκεκριμένο γιατρό.

Αναζητήστε συστάσεις από πολλαπλές πηγές

Μπορείτε να αναζητήσετε συστάσεις από πολλές πηγές. Ρωτήστε όσους περισσότερους φίλους και συγγενείς μπορείτε. Θα δείτε ότι συνήθως 1-2 ονόματα θα προκύψουν παραπάνω από 1 φορά, δίνοντας μεγαλύτερη αξιοπιστία στην έρευνά σας. Μερικές καλές πηγές για συστάσεις είναι οι παρακάτω:

 • Ο γενικός ή προσωπικός σας γιατρός, ή ο παθολόγος σας
 • Προσωπικοί φίλοι
 • Μέλη της οικογένειας
 • Τα social media, αλλά με προσοχή
 • Το website του γιατρού, ειδικά αν περιέχει testimonial από ασθενείς
 • Κριτικές από αξιόπιστες – ανεξάρτητες πλατφόρμες, όπως το Google
 • Ένας φυσικοθεραπευτής, το νοσηλευτικό προσωπικό ή άλλος εργαζόμενος στο χώρο υγείας. Ειδικά το προσωπικό του χειρουργείου, συνήθως γνωρίζει ποιος είναι καλός σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο
 • Ρωτήστε τον ασφαλιστή σας, καθώς μπορεί να έχει εμπειρία από άλλους ασθενείς που χειρουργήθηκαν από τον συγκεκριμένο γιατρό

Συζητήστε με τον ιατρό

 • Συζητήστε με το γιατρό διεξοδικά για την πάθησή σας και για τις εναλλακτικές που έχετε. Ένας καλός γιατρός θα σας αναλύσει όλα τα ενδεχόμενα και τις επιλογές σας.
 • Ρωτήστε τον γιατρό για την εμπειρία του, τον αριθμό των χειρουργείων που έχει πραγματοποιήσει και το ποσοστό των επιπλοκών του.
 • Για όλες τις επεμβάσεις, όσο απλές και να είναι, περιγράφονται στη βιβλιογραφία πιθανές επιπλοκές. Ρωτήστε τον γιατρό για τα ρίσκα και τα οφέλη της επέμβασης και για τις πιθανές επιπλοκές εν γένει. 
 • Η σωστή επιλογή χειρουργού είναι αδύνατη, αν ο άνθρωπος αυτός δεν μας εμπνέει εμπιστοσύνη. Μάθετέ τον καλύτερα.

Ρωτήστε για το νοσοκομείο και την ιατρική ομάδα

 • Προτιμήστε ένα οργανωμένο και μεγάλο νοσοκομείο, όπου θα είναι άμεσα διαθέσιμες όλες οι ιατρικές ειδικότητες.
 • Διαλέξτε ένα νοσοκομείο με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και οργανωμένα χειρουργεία. Οι επεμβάσεις σε οργανωμένες νοσοκομειακές μονάδες έχουν μικρότερα ποσοστά μετεγχειρητικών επιπλοκών, πχ λοιμώξεις.
 • Προτιμήστε οργανωμένες ιατρικές ομάδες, με έμπειρους συνεργάτες και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.

Ενημερωθείτε για το κόστος του χειρουργείου

 • Ρωτήστε αν το χειρουργείο καλύπτεται από την ιδιωτική σας ασφάλεια και αν το νοσοκομείο είναι συμβεβλημένο.
 • Ρωτήστε αν προβλέπονται οικονομικά πακέτα για τον ασφαλιστικό σας φορέα, πχ ΕΟΠΥΥ, ΟΓΑ, κλπ.

Ζητήστε Δεύτερη Γνώμη 

Αν δεν είστε απόλυτα ικανοποιημένοι ή σίγουροι για την επιλογή χειρουργού που κάνατε, δεν είναι κακό να αναζητήσετε και άλλες γνώμες. Ο καλύτερος Ορθοπαιδικός Χειρουργός είναι αυτός που όχι μόνο συνδυάζει τα παραπάνω χαρακτηριστικά, αλλά και αυτός που θα αφιερώσει τον απαιτούμενο χρόνο προκειμένου να καταλάβετε πλήρως το πρόβλημά σας, και να λυθούν όλες οι απορίες σας.

FAQ – Συχνές Ερωτήσεις

Πως διαλέγουμε τον καλύτερο ορθοπαιδικό;

– Αναζητούμε συστάσεις από πολλαπλές πηγές
– Διαβάζουμε προσεκτικά το βιογραφικό
– Φροντίζουμε να έχει εμπειρία στο πρόβλημά μας
– Τον συναντάμε και συζητάμε διεξοδικά το πρόβλημά μας

Πως ψάχνουμε για συστάσεις;

– Από συγγενείς και φίλους
– Από τα social media και το internet
– Από άλλους εργαζόμενους στο χώρο της υγείας

Τηλέφωνο

+30 210 3639885

Κινητό

+30 6936 828444

Βρείτε μας

Κλείστε ραντεβού σήμερα με τον κ. Παναγόπουλο, προκειμένου να λάβετε εξειδικευμένη φροντίδα για το πρόβλημά σας.

Πώς να διαλέξετε τον καλύτερο Ορθοπαιδικό Χειρουργό: 9 tips για σωστή αναζήτηση Read More »

Πτήση μετά το χειρουργείο 2

Πτήση μετά το χειρουργείο: Πότε μπορώ να ταξιδέψω με ασφάλεια?

Το αεροπορικό ταξίδι σύντομα μετά το χειρουργείο είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα, για το οποίο συχνά δεν θα λάβετε ξεκάθαρη απάντηση. Το κυριότερο ζήτημα που γεννά διχογνωμία είναι ο κίνδυνος εμφάνισης θρομβοεμβολικής νόσου, που αυξάνεται τόσο λόγω της επερχόμενης πτήσης όσο και λόγω της πρόσφατης χειρουργικής επέμβασης. Σε αυτό το άρθρο θα δούμε ποιες είναι οι υπάρχουσες (έστω και περιορισμένες) κατευθυντήριες οδηγίες, καθώς και οι ενδεχόμενες προεκτάσεις για ένα αεροπορικό ταξίδι μετά το χειρουργείο.  

Πτήση μετά το χειρουργείο: ορθοπαιδικές επεμβάσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω λίστα ως αδρό οδηγό για το ελάχιστο διάστημα που θα πρέπει να μεσολαβήσει από το χειρουργείο σας, προκειμένου να πετάξετε με ασφάλεια. Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον θεράποντα χειρουργό σας:

 • Αρθροσκόπηση: 1-2 ημέρες μετά το χειρουργείο.
 • 1-2 ημέρες μετά την τοποθέτηση γύψου ή νάρθηκα – ελέγξτε τις οδηγίες των αεροπορικών εταιρειών.
 • 4-5 ημέρες μετά από ανοικτό, απλό χειρουργείο (πχ, χειρουργείο καρπού ή χεριού).
 • 14 ημέρες μετά από μεγαλύτερο χειρουργείο (πχ, αρθροπλαστική ώμου).
 • 14 ημέρες μετά από οστεοσύνθεση για κάταγμα.
 • 3 μήνες μετά από αρθροπλαστική γόνατος ή ισχίου, δεδομένου ότι οι προφυλάξεις κατά του εξαρθρήματος δεν είναι συμβατές με τις κοινές αεροπορικές θέσεις.

Πτήση μετά το χειρουργείο
Πτήση μετά το χειρουργείο 3

Πτήση μετά το Χειρουργείο: άλλες επεμβάσεις

 • Χειρουργική κοιλιάς: 5-10 ημέρες ανάλογα με τη πολυπλοκότητα του χειρουργείου
 • Χειρουργείο στον εγκέφαλο/νευροχειρουργικές επεμβάσεις: 6 εβδομάδες
 • Χειρουργική θώρακα/bypass: 10 ημέρες, αν δεν υπάρξουν επιπλοκές
 • Χειρουργείο στους πνεύμονες: 3 μήνες
 • Χειρουργείο καταρράκτη/οφθαλμολογικό χειρουργείο: 2-10 ημέρες, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του χειρουργείου
 • Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς: 6 εβδομάδες
 • ΩΡΛ χειρουργείο στο μέσο αυτί: 4-6 εβδομάδες
 • Κολονοσκόπηση: 24 ώρες, αν δεν υπάρξουν επιπλοκές
 • Έμφραγμα: 7-10 ημέρες, αν δεν υπάρξουν επιπλοκές
 • Καρδιακή ανεπάρκεια: Πτήση χωρίς πρόβλημα, αρκεί η πάθηση να είναι υπό έλεγχο
 • Βηματοδότης: Ασθενείς με βηματοδότη ή εμφυτεύσιμο απινιδωτή μπορούν να ταξιδέψουν ελεύθερα, αρκεί να είναι ιατρικά σταθεροί

Τι πρέπει να τσεκάρουμε πριν τη πτήση?

Αεροπορική εταιρεία

Κάθε αεροπορική εταιρεία εκδίδει τις δικές της κατευθυντήριες οδηγίες για την πτήση μετά το χειρουργείο, τις οποίες καλό θα είναι να αναζητήσετε πριν τη πτήση. Κάποιες εταιρίες μπορεί να σας χρεώσουν μία extra θέση, ή να σας χρεώσουν διακεκριμένη θέση, αν δεν μπορείτε να καθίσετε ή δεν χωράτε σε απλή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να απαιτηθεί ένα πιστοποιητικό “fit to fly”, από τον γιατρό σας, ειδικά αν χρειαστείτε ειδικό εξοπλισμό ή οξυγόνο κατά τη διάρκεια της πτήσης. 

Ακολουθούν παρακάτω μερικοί σχετικοί σύνδεσμοι αεροπορικών εταιρειών που μπορεί να σας ενδιαφέρουν:

Ταξιδιωτική ασφάλεια

Αν έχετε ταξιδιωτική ασφάλεια, ελέγξτε προσεκτικά τους όρους του συμβολαίου σας, καθώς μπορεί να χρειαστεί να δηλώσετε ότι υποβληθήκατε πρόσφατα σε χειρουργείο.

Ασφάλεια αεροδρομίου

Εάν η ορθοπεδική σας επέμβαση περιλάμβανε εμφυτεύματα (βίδες, πλάκες, σύρματα κ.λπ.), να είστε προετοιμασμένοι για πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στα σημεία ελέγχου του αεροδρομίου. Ανάλογα με τον τύπο της πρόθεσης, είναι πιθανόν να ενεργοποιήσετε τους ανιχνευτές μετάλλων και μπορεί να σας ζητηθεί να κάνετε πρόσθετες εξετάσεις σάρωσης, ή να σας γίνει σωματικός έλεγχος. Είναι καλή ιδέα να ειδοποιήσετε το προσωπικό ασφαλείας ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα, προτού περάσετε από τους σαρωτές.

Φάρμακα

Αν χρειαστεί να πάρετε πτήση μετά από επέμβαση, είναι καλό να γνωρίζετε τους υφιστάμενους κανόνες σχετικά με τη μεταφορά και χρήση των φαρμάκων σας:

 • Εν πτήση – ορισμένες εταιρείες μπορεί να έχουν περιορισμούς στη χρήση και μεταφορά των φαρμάκων κατά τη διάρκεια της πτήσης, ή να έχουν κανόνες σχετικά με την επιτρεπόμενη ποσότητα.
 • Εκτός της χώρας προέλευσης, ή και
 • Εντός της χώρας προορισμού. 

Λάβετε υπόψιν σας, ότι κάποια φάρμακα που κυκλοφορούν ελεύθερα σε μία χώρα, μπορεί να θεωρούνται ελεγχόμενα στην χώρα προορισμού σας. Είναι καλό να έχετε μαζί πάντα ένα αντίγραφο της συνταγής σας από τον γενικό σας γιατρό, να γνωρίζετε της ενεργό φαρμακευτική ουσία (όχι μόνο την εμπορική) και να σας είναι ξεκάθαρη η ένδειξη (για ποια ακριβώς πάθηση παίρνετε το εν λόγω φάρμακο).

Πτήση μετά το χειρουργείο: συμβουλές πριν την αναχώρηση

 • Ετοιμάστε τις βαλίτσες σας εγκαίρως.
 • Κοιμηθείτε καλά το βράδυ πριν από την πτήση.
 • Φορέστε χαλαρά, άνετα ρούχα στο αεροπλάνο.
 • Ελέγξτε τυχόν περιορισμούς σχετικά με τις χειραποσκευές με την αεροπορική σας εταιρεία.
 • Σχεδιάστε τη διαδρομή σας προς το αεροδρόμιο. Κάντε κράτηση εισιτηρίων τρένου ή λεωφορείου ή πάρκινγκ αυτοκινήτων. Ελέγξτε τα ταξιδιωτικά νέα πριν φύγετε και αφήστε αρκετό χρόνο για να φτάσετε στο αεροδρόμιο.
 • Εάν παίρνετε φάρμακα που μπορεί να προκαλέσουν παρενέργειες, όπως ναυτία ή εμετό, καλό είναι να έχετε διαθέσιμα και τα φάρμακα για να αντιμετωπίσετε αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
 • Εάν έχετε αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξετε εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (DVT), επισκεφτείτε τον γιατρό σας πριν ταξιδέψετε.  Ο γιατρός σας μπορεί να σας συστήσει να φορέσετε ελαστικές κάλτσες ή να σας χορηγήσει ασπιρίνη ή ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους για προφύλαξη.

Πτήση μετά το χειρουργείο 4
Πτήση μετά το χειρουργείο 5

Ταξιδεύοντας με νάρθηκα ή γύψο

Μετά την τοποθέτηση γύψου, υπάρχει κίνδυνος οιδήματος ή πρηξίματος, το οποίο μπορεί να επηρεάσει την κυκλοφορία σας. Οι περισσότεροι γύψοι εφαρμόζονται με τρόπο που επιτρέπει στο οίδημα να αυξομειώνεται. Εάν έχετε κυκλοτερή γύψο, αυτός θα πρέπει να χαραχτεί (split) πριν από την πτήση.

Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες θα σας επιτρέψουν να πετάξετε εντός 24 ωρών από την εφαρμογή του γύψου, για πτήσεις που έχουν διάρκεια μικρότερη από 2 ώρες, ή μετά από 48 ώρες για μεγαλύτερες πτήσεις.

Εάν πετάτε 24-48 ώρες από την τοποθέτηση γύψου, η αεροπορική σας εταιρεία μπορεί να σας ζητήσει να χαράξετε το γύψο σε όλο το μήκος του, για να αποφύγετε προβλήματα με την κυκλοφορία σας. Για να αποφύγετε την απογοήτευση, ζητήστε από τον κ. Παναγόπουλο να το κανονίσει αυτό για σας, πριν από την πτήση σας. 

Η θέση μας στο αεροπλάνο

Εάν έχετε ένα νάρθηκα ή κηδεμόνα στο άνω άκρο, ή το πόδι σας είναι σε γύψο που σας επιτρέπει να λυγίζετε το γόνατο, θα μπορείτε να καθίσετε σε ένα κανονικό κάθισμα.

Εάν ο γύψος σας καλύπτει το γόνατο και δεν μπορείτε να το λυγίσετε, θα χρειαστεί να συζητήσετε με την αεροπορική σας εταιρεία σχετικά με την ιδανική θέση για σας. Κάποιες αεροπορικές εταιρείες μπορεί να σας ζητήσουν να αγοράσετε επιπλέον θέση, ανάλογα με την περίπτωση.

Επίσης, για λόγους ασφαλείας, δεν θα μπορέσετε να καθίσετε σε μία από τις εξόδους κινδύνου, όπου τα καθίσματα έχουν περισσότερο χώρο για τα πόδια. Σε κάθε περίπτωση, ρωτήστε για το ακριβές κόστος που σχετίζεται με τις προτιμήσεις θέσεων που έχετε επιλέξει.

Αναπηρικό καροτσάκι

Εάν έχετε γύψο στο πόδι σας και χρειάζεστε αναπηρικό καροτσάκι για να μετακινηθείτε στο αεροδρόμιο και να επιβιβαστείτε στο αεροπλάνο, ενημερώστε την αεροπορική σας εταιρεία το συντομότερο δυνατό, προκειμένου αυτό να κανονιστεί έγκαιρα, τόσο κατά την αναχώρηση όσο και κατά την άφιξη. Συνήθως δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για αυτήν την υπηρεσία.

Πατερίτσες

Εάν χρησιμοποιείτε πατερίτσες για να υποστηρίξετε το βάρος σας, πρέπει να ενημερώσετε την αεροπορική σας εταιρεία. Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες θα σας αφήσουν να πάρετε τις πατερίτσες σας στο αεροπλάνο και το προσωπικό αέρος θα φροντίσει να αποθηκευτούν σε ασφαλές μέρος κατά τη διάρκεια της πτήσης.

πτήση μετά το χειρουργείο: συμβουλές κατά την διάρκεια της πτήσης

Είναι σημαντικό να παραμένετε καλά ενυδατωμένοι κατά τη διάρκεια της πτήσης. Πίνετε πολλά υγρά, αλλά αποφύγετε το αλκοόλ ή τα καφεϊνούχα ποτά, γιατί θα σας διψάσουν περισσότερο.

Φοράτε γυαλιά αντί για φακούς επαφής γιατί ο ξηρός αέρας στην καμπίνα του αεροσκάφους μπορεί να ερεθίσει τα μάτια σας, εάν φοράτε φακούς επαφής.

Μετακινηθείτε στην καμπίνα. Το να κάθεστε ακίνητοι μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης (DVT). Είναι καλό να κάνετε μερικές απλές ασκήσεις κατά τη διάρκεια της πτήσης. Λυγίστε και ισιώστε τα πόδια σας, και περπατήστε γύρω από την καμπίνα όποτε μπορείτε. 

Προβλήματα με το αυτί

Η αλλαγή της πίεσης του αέρα στην καμπίνα καθώς το αεροπλάνο απογειώνεται και προσγειώνεται μπορεί να είναι επώδυνη καθώς τα αυτιά σας προσαρμόζονται. Το χασμουρητό, η κατάποση, ή μια τσίχλα μπορεί να βοηθήσουν. Ξυπνήστε περίπου μία ώρα πριν προσγειωθείτε, ώστε τα αυτιά σας να έχουν χρόνο να προσαρμοστούν στην κάθοδο.

Εάν ταξιδεύετε με μωρό, ταΐστε το κατά την απογείωση και την προσγείωση. Δεν συνιστάται να πετάξετε εάν έχετε λοίμωξη στο αυτί, τη μύτη ή τα ιγμόρεια, καθώς το πρήξιμο μπορεί να προκαλέσει πόνο, αιμορραγία ή διάτρηση τυμπάνου σε ακραίες περιπτώσεις. Εάν πρέπει να πετάξετε, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας για αποσυμφορητικά που θα σας βοηθήσουν να μειώσετε το πρήξιμο στα αυτιά σας.

Εάν υποβληθήκατε πρόσφατα σε οποιοδήποτε είδος χειρουργικής επέμβασης στο αυτί, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον ειδικό σας πριν πετάξετε με αεροπλάνο μετά το χειρουργείο, καθώς ορισμένες επεμβάσεις, ειδικά στο μέσο αυτί, καθιστούν τις πτήσεις απαγορευτικές για κάποιες εβδομάδες.

Ποιότητα αέρα καμπίνας

Τα περισσότερα αεροπλάνα είναι εξοπλισμένα με φίλτρα αέρα που αλλάζουν τον αέρα της καμπίνας κάθε λίγα λεπτά. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα συστήματα κλιματισμού στα αεροπλάνα μεταδίδουν μολυσματικές ασθένειες. Μπορείτε να κολλήσετε μολυσματικές ασθένειες, όπως το κοινό κρυολόγημα, απλά αν κάθεστε κοντά σε κάποιον που έχει μολυνθεί ή αγγίζοντας ένα αντικείμενο όπως ένα πόμολο. 

Ταξιδεύοντας με φάρμακα στο εξωτερικό

 • Μεταφέρετε τα φάρμακά σας στην χειραποσκευή σας με αντίγραφο της συνταγής σας. 
 • Ελέγξτε πριν από το ταξίδι τι επιτρέπουν και τι όχι οι αεροπορικοί κανονισμοί.
 • Να μεταφέρετε πάντα φάρμακα και ιατρικό εξοπλισμό (βελόνες, σύριγγες κ.λπ.) στις γνήσιες συσκευασίες τους με τη σωστή σήμανση.
 • Συσκευάστε μια εφεδρική προμήθεια φαρμάκων & ένα αντίγραφο της συνταγής στη βαλίτσα σας, σε περίπτωση που χάσετε τη χειραποσκευή σας. 
 • Βεβαιωθείτε ότι οι ημερομηνίες λήξης των φαρμάκων σας θα ισχύουν για τη διάρκεια της επίσκεψής σας στο εξωτερικό.
 • Αν παίρνετε φάρμακα που θεωρούνται ελεγχόμενα, είτε στη χώρα προορισμού είτε στη χώρα προέλευσης, καλό θα ήταν να έχετε ένα γράμμα από τον προσωπικό σας γιατρό που να ξεκαθαρίζει τη διάγνωση, τη δοσολογία, την ένδειξη και την ακριβή ποσότητα που μεταφέρετε πάνω σας.  

Πτήση μετά το χειρουργείο & Εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση (DVT)

Η ακινησία κατά τη διάρκεια του αεροπορικού ταξιδιού, η πίεση που ασκεί ένα στενό και άβολο κάθισμα, η αφυδάτωση και η φτωχότερη οξυγόνωση είναι μερικοί από τους παράγοντες που παίζουν ρόλο στη δημιουργία θρόμβου. Η ακριβής συχνότητα της θρομβοεμβολικής νόσου κατά τη διάρκεια των αεροπορικών ταξιδιών δεν είναι γνωστή. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, ο κίνδυνος φλεβικής θρόμβωσης αυξάνεται σημαντικά αν η πτήση διαρκεί πάνω από 4 ώρες. Ένα αεροπορικό ταξίδι > 4 ώρες αυξάνει τον κίνδυνο 2 – 4 φορές. Ένα ταξίδι > 12 ώρες δεκαπλασιάζει τον κίνδυνο θρόμβωσης.Τα συμπτώματα της φλεβικής θρόμβωσης ή της πνευμονικής εμβολής δ εν εμφανίζονται πάντα αμέσως. Μπορεί να εμφανιστούν μέχρι και 8 εβδομάδες μετά το ταξίδι.

Υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες κινδύνου που προδιαθέτουν στη φλεβική θρόμβωση κατά τη διάρκεια των ταξιδιών:

 • Ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό φλεβικής θρόμβωσης
 • Λήψη αντισυλληπτικών χαπιών – εγκυμοσύνη
 • Πρόσφατη χειρουργική επέμβαση
 • Πρόσφατη διάγνωση καρκίνου (ειδικά οι πρώτοι 3 μήνες)
 • Θρομβοφιλία
 • Παχυσαρκία (BMI > 30)

Για την αποφυγή θρομβώσεων κατά τη διάρκεια πολύωρων ταξιδιών, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά:

 • Να φοράτε άνετα ρούχα
 • Να περπατάτε συχνά και να πίνετε αρκετά υγρά 
 • Να αλλάζετε τακτικά στάση και να κάνετε ασκήσεις για τα πόδια σας
 • Να αφήνετε κενό τον χώρο κάτω από το μπροστινό κάθισμα, ώστε να υπάρχει ελευθερία κινήσεων για τα πόδια

Για άτομα που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο θρόμβωσης συνιστάται η συμπίεση με ειδικές ελαστικές κάλτσες και μερικές φορές η προφυλακτική χορήγηση ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους (2- 6 ώρες πριν το ταξίδι), ή η λήψη ασπιρίνης πριν την πτήση με αεροπλάνο μετά το χειρουργείο. Τα στοιχεία σχετικά με τη θρομβοπροφύλαξη είναι αμφιλεγόμενα.

Ο κ. Παναγόπουλος είναι Ορθοπαιδικός Χειρουργός με πολυετή εξειδίκευση στο ορθοπαιδικό τραύμα. Επικοινωνείστε μαζί μας για να λύσετε τυχόν απορίες πριν το ταξίδι.

FAQ – Συχνές ερωτήσεις

Το παιδί μου έχει γύψο στο πόδι. Μπορούμε να πετάξουμε με ασφάλεια?

Καλό είναι να έχουν περάσει 48 ώρες μετά την εφαρμογή του γύψου, για να έχει μειωθεί ο κίνδυνος πρηξίματος κατά την πτήση μετά το χειρουργείο. Σαν επιπλέον δικλείδα ασφαλείας, ο γύψος σας μπορεί να χαραχτεί πριν την αναχώρηση. Αν έχετε γύψο στο κάτω άκρο που δεν επιτρέπει στο γόνατο να λυγίσει, μπορεί να χρειαστεί να κάτσετε σε συγκεκριμένη θέση, ή να αγοράσετε επιπλέον θέση.

Έκανα ολική αρθροπλαστική ισχίου/γόνατος. Πότε μπορώ να ταξιδέψω με αεροπλάνο?

Οι περισσότεροι χειρουργοί ισχίου/γόνατος θα σας επιτρέψουν να πετάξετε με αεροπλάνο μετά το χειρουργείο στις 6-12 εβδομάδες. 

Πότε μπορώ να ταξιδέψω μετά το χειρουργείο στον ώμο?

Μία πτήση μετά το χειρουργείο θεωρείται ασφαλής 1-2 μέρες μετά από αρθροσκόπηση – 14 μέρες μετά από αρθροπλαστική ώμου. Καλό είναι να φοράτε ελαστικές κάλτσες.

Τηλέφωνο

+30 210 3639885

Κινητό

+30 6936 828444

Βρείτε μας

Κλείστε ραντεβού σήμερα με τον κ. Παναγόπουλο, προκειμένου να λάβετε εξειδικευμένη φροντίδα για το πρόβλημά σας.

Πτήση μετά το χειρουργείο: Πότε μπορώ να ταξιδέψω με ασφάλεια? Read More »

Οδήγηση μετά το χειρουργείο 1

Οδήγηση μετά το χειρουργείο: Επιστροφή στο τιμόνι με ασφάλεια

Η απόφαση για την επιστροφή στην οδήγηση μετά το χειρουργείο, ή μετά από ορθοπαιδικό τραύμα, δεν είναι μόνο θέμα ασφάλειας, αλλά έχει και νομικές προεκτάσεις. Οι ασθενείς συχνά έχουν αυτή την απορία ενόψει ή κατόπιν ενός χειρουργείου, καθότι ο περιορισμός της οδήγησης αποτελεί μεγάλο εμπόδιο στην καθημερινότητά τους. Δυστυχώς είναι πολλοί εκείνοι που επιστρέφουν στην οδήγηση μετά το χειρουργείο χωρίς να συμβουλευτούν τον γιατρό, όντας ακόμα υπό την επήρεια παυσίπονων (συχνά οπιούχων), ή φορώντας ακόμα νάρθηκα ή γύψο. 

Παρά τον καθοριστικό ρόλο που παίζει η οδήγηση στην καθημερινή μας ζωή, ακόμα δεν υπάρχουν ξεκάθαρες και κοινά αποδεκτές κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με το ιδανικό timing της επιστροφής στην οδήγηση μετά από επέμβαση. 

Μελέτες σχετικά με την επιστροφή στην οδήγηση μετά το χειρουργείο 

Η διατήρηση της ικανότητας γρήγορου και αποτελεσματικού φρεναρίσματος σε περίπτωση επείγοντος είναι ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας που εξασφαλίζει την ασφαλή οδήγηση. Οι περισσότερες μελέτες στη διεθνή βιβλιογραφία εστιάζουν σε μετρήσεις αυτού του είδους σε ειδικούς προσομοιωτές:

 • Χρόνος αντίδρασης φρεναρίσματος (breaking response time, ή BRT), δηλαδή ο χρόνος που μεσολαβεί από την εμφάνιση ενός εμποδίου, μέχρι την επαφή με το πεντάλ του φρένου.  
 • Συνολικός χρόνος φρεναρίσματος (total breaking time, ή TBT), δηλαδή ο χρόνος από την εμφάνιση του εμποδίου, μέχρι ο οδηγός να βυθίσει τελείως του πεντάλ του φρένου.

Δυστυχώς, τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι συχνά ετερόκλητα και ανομοιογενή, χωρίς να εξάγονται ασφαλή συμπεράσματα. Τα υπάρχοντα test, επίσης, δεν είναι τυποποιημένα, με αποτέλεσμα να υπεισέρχονται διαφορές σχετικά με τη πλευρά του τιμονιού ή το είδος του συμπλέκτη. Οι παρούσες συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις προσφέρουν κάποιες αδρές κατευθύνσεις που μπορεί να λάβει υπόψιν του ο θεράπων χειρουργός.

Οδήγηση μετά το χειρουργείο 2
road 166543 1280

Προσέγγιση ασθενούς για ασφαλή επιστροφή στο τιμόνι

Δεδομένης της έλλειψης σαφών κατευθυντήριων οδηγιών, οι περισσότεροι χειρουργοί επιτρέπουν την επιστροφή στην οδήγηση μετά το χειρουργείο μόλις ο ασθενής δεν χρήζει πλέον ακινητοποίησης, δεν έχει ανάγκη από παυσίπονα, μπορεί να φορτίσει πλήρως το χειρουργημένο κάτω άκρο, ή όταν έχει πλήρη δύναμη στο χειρουργημένο άνω άκρο. Μία ρεαλιστική συμβουλή, που συχνά δίνουν οι γιατροί, είναι να κάνετε μερικές δοκιμαστικές διαδρομές σε ελεγχόμενο περιβάλλον χωρίς έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, για να δοκιμάσετε τις δυνάμεις σας και να είσαστε σίγουροι ότι έχετε τον απόλυτο έλεγχο του οχήματος.

Νομικές προεκτάσεις

Η παρούσα νομοθεσία δεν είναι ξεκάθαρη σχετικά με την επιστροφή στην οδήγηση μετά το χειρουργείο, πράγμα που καθιστά την εξατομίκευση αναγκαία. Πολλές φορές, οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν έχουν επίσης ξεκάθαρη πολιτική και θα επιρρίψουν την ευθύνη για την απόφαση σχετικά με την επιστροφή στην οδήγηση στον γιατρό ή στον ασθενή, προκειμένου να αποφύγουν την ενδεχόμενη νομική υπαιτιότητα. Πολλοί γιατροί για τον ίδιο λόγο μπορεί να εμφανιστούν διστακτικοί να εκφέρουν γνώμη, ή να μεταθέσουν την οριστική απόφαση για αργότερα.

Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικοί χρόνοι επιστροφής στην οδήγηση μετά το χειρουργείο, κατηγοριοποιημένοι ανά είδος χειρουργικής επέμβασης, βάσει των υπαρχουσών μελετών. Ασφαλώς, οι τιμές αυτές δεν είναι πανάκεια, και η απόφαση για ασφαλή επιστροφή στην οδήγηση θα πρέπει να εξατομικεύεται λαμβάνοντας υπόψιν τις ατομικές περιστάσεις του καθενός. 

Σε κάθε περίπτωση, ο υπό εξέταση ασθενής θα πρέπει:

 • Να έχει ανακτήσει την πλήρη δύναμη του σκέλους και να είναι θέση να κάνει πλήρη φόρτιση.
 • Να έχει ανακτήσει το πλήρες εύρος κίνησης της υπερκείμενης και υποκείμενης άρθρωσης.
 • Να μην έχει καθόλου πόνο και να έχει διακόψει τελείως την χρήση οπιοειδών. 

automobile 3298890 1280

Επεμβάσεις Άνω Άκρου

Επεμβάσεις Κάτω Άκρου

Η χρήση κηδεμόνων στα κάτω άκρα επηρεάζει αρνητικά την δυνατότητα φρεναρίσματος και την ικανότητα οδήγησης, καθιστώντας την απαγορευτική. Οι διαφόρων ειδών κηδεμόνες ή νάρθηκες στα άνω άκρα δεν επηρεάζουν τη δυνατότητα φρεναρίσματος, έχουν όμως αρνητική επίδραση στη δυνατότητα αποφυγής ξαφνικού εμποδίου. Το National Highway Traffic Safety Administration αναφέρει ότι οι οδηγοί πρέπει να έχουν τουλάχιστον τα 4/5 της δύναμής τους στα άνω άκρα και στο δεξί κάτω άκρο ως το ελάχιστο επιτρεπτό όριο για οδήγηση (Κλίμακα Οξφόρδης – 4/5: κίνηση του σκέλους απέναντι στη βαρύτητα και σε κάποια μικρή αντίσταση).

Πότε μπορώ να οδηγήσω μετά το χειρουργείο;

Από τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι δεν υπάρχουν ακόμα ξεκάθαροι κανόνες για το πότε μπορούμε να γυρίσουμε με ασφάλεια στην οδήγηση μετά από ένα χειρουργείο. Κάθε ασθενής είναι διαφορετικός και κάποιοι θα καταφέρουν να γυρίσουν πίσω από το τιμόνι πιο γρήγορα από τους άλλους. Όπως και να ‘χει, υπάρχουν μερικές γενικές συμβουλές που μπορούμε να ακολουθήσουμε σε όλες τις περιπτώσεις:

 • Θα πρέπει να αναζητήσουμε τη σύμφωνη γνώμη του χειρουργού μας. Η απόφαση του γιατρού θα εξαρτηθεί από είδος του χειρουργείου στο οποίο υποβληθήκαμε, πιθανά συνοδά νοσήματα, το στάδιο της αποθεραπείας και από άλλες προσωπικές περιστάσεις, όπως πχ το είδος του οχήματος που οδηγούμε συνήθως.
 • Θα πρέπει να ενημερώσουμε την ασφαλιστική εταιρεία μας και να γνωρίζουμε την πολιτική της, προκειμένου να μην βρεθούμε νομικά ευάλωτοι.
 • Πριν επιστρέψουμε στην οδήγηση, θα πρέπει να έχουμε αναρρώσει πλήρως από τη χειρουργική μας επέμβαση.
 • Θα πρέπει να μην έχουμε πόνο, ο οποίος μπορεί να μας αποσπάσει εύκολα την προσοχή από τον δρόμο, αλλά και να μην είμαστε υπό την επήρεια οπιούχων ή άλλων αναλγητικών φαρμάκων, που μπορεί να μας αποτρέψουν από το να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι στην οδήγηση.
 • Θα πρέπει να καθόμαστε άνετα στη θέση του οδηγού και να έχουμε πλήρη έλεγχο του οχήματος χωρίς πόνο, αλλά και να είμαστε σε θέση να κάνουμε ένα επείγον σταμάτημα ή μια αιφνίδια αλλαγή κατεύθυνσης χωρίς αυτό να μας προκαλέσει πόνο ή να κάνει ζημιά στη χειρουργική μας τομή. 
 • Είναι καλύτερο να αποφύγουμε τα μεγάλα ταξίδια, και να ξεκινήσουμε με μικρές διαδρομές, κοντά στο σπίτι μας.  
 • Σε τελική ανάλυση, είναι ευθύνη του καθενός μας να σιγουρευτούμε ότι έχουμε τον πλήρη έλεγχο του οχήματός μας την κάθε στιγμή, ενώ θα πρέπει να έχουμε τη σιγουριά να το αποδείξουμε αυτό, αν μας ζητηθεί.  

Βιβλιογραφία

1.     Marecek GS, Schafer MF. Driving after orthopaedic surgery. J Am Acad Orthop Surg. 2013 Nov;21(11):696-706. doi: 10.5435/JAAOS-21-11-696. PMID: 24187039.

2.     DiSilvestro KJ, Santoro AJ, Tjoumakaris FP, Levicoff EA, Freedman KB. When Can I Drive After Orthopaedic Surgery? A Systematic Review. Clin Orthop Relat Res. 2016 Dec;474(12):2557-2570. doi: 10.1007/s11999-016-5007-9. Epub 2016 Aug 4. PMID: 27492688; PMCID: PMC5085934.

3.     Venugopal NK, O’Leary S, Robledo A, Husain A, Tom RB, Nuti SA, Jupiter DC, Panchbhavi VK. Safe driving recommendations following lower extremity orthopedic surgery: a systematic review. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2023 Aug 28. doi: 10.1007/s00590-023-03705-9. Epub ahead of print. PMID: 37639004.

4.     MacKenzie JS, Bitzer AM, Familiari F, Papalia R, McFarland EG. Driving after Upper or Lower Extremity Orthopaedic Surgery. Joints. 2019 Feb 1;6(4):232-240. doi: 10.1055/s-0039-1678562. PMID: 31879720; PMCID: PMC6930129.

5.     Acharya AD, Auchincloss JM. Return to functional hand use and work following open carpal tunnel surgery. J Hand Surg [Br] 2005;30(06):607–610.

6.     Hasan S, McGee A, Weinberg M, et al. Change in driving performance following arthroscopic shoulder surgery. Int J Sports Med 2016;37(09):748–753.

7.     Hasan S, McGee A, Garofolo G, et al. Changes in driving performance following shoulder arthroplasty. J Bone Joint Surg Am 2016;98(17):1471–1477.

8.     Jones EM, Barrow AE, Skordas NJ, Green DP, Cho MS. The effects of below-elbow immobilization on driving performance. Injury 2017;48(02):327–331.

9.     Argintar E, Williams A, Kaplan J, et al. Recommendations for driving after right knee arthroscopy. Orthopedics 2013;36(05):659–665.

10.  Wasserman BR, Singh BC, Kaplan DJ, et al. Braking reaction time after right-knee anterior cruciate ligament reconstruction: a comparison of 3 grafts. Arthroscopy 2017;33(01):173–180.

11.  Egol KA, Sheikhazadeh A, Mogatederi S, Barnett A, Koval KJ. Lower-extremity function for driving an automobile after operative treatment of ankle fracture. J Bone Joint Surg Am 2003;85-A(07):1185–1189.

12.  Egol KA, Sheikhazadeh A, Koval KJ. Braking function after complex lower extremity trauma. J Trauma 2008;65(06):1435–1438.

13.  Driver Fitness Medical Guidelines. Washington, DC: National Highway Traffic Safety Administration; 2009. Available at: https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.gov/files/811210.pdf

FAQ – Συχνές Ερωτήσεις

Πότε μπορώ να επιστρέψω στην οδήγηση μετά το χειρουργείο;

Μπορώ να επιστρέψω στο τιμόνι με ασφάλεια, όταν πληρώ τις παρακάτω προϋποθέσεις:
– Δεν έχω πόνο
– Έχω πλήρες εύρος κίνησης αυχένα, ώμου, αγκώνων, χεριών, αστραγάλου
– Μπορώ να ελέγξω πλήρως το όχημά μου
– Δεν παίρνω πλέον παυσίπονα
– Έχω τη σύμφωνη γνώμη του χειρουργού

Γιατί δεν μπορώ να οδηγήσω με νάρθηκα, γύψο ή κηδεμόνα;

Η χρήση κηδεμόνων στα κάτω άκρα επηρεάζει αρνητικά την δυνατότητα φρεναρίσματος και την ικανότητα οδήγησης, καθιστώντας την απαγορευτική. Οι διαφόρων ειδών κηδεμόνες ή νάρθηκες στα άνω άκρα δεν επηρεάζουν τη δυνατότητα φρεναρίσματος, έχουν όμως αρνητική επίδραση στη δυνατότητα αποφυγής ξαφνικού εμποδίου.

Τηλέφωνο

+30 210 3639885

Κινητό

+30 6936 828444

Βρείτε μας

Κλείστε ραντεβού σήμερα με τον κ. Παναγόπουλο, προκειμένου να λάβετε εξειδικευμένη φροντίδα για το πρόβλημά σας.

Οδήγηση μετά το χειρουργείο: Επιστροφή στο τιμόνι με ασφάλεια Read More »

Scroll to Top