Ρήξη Προσθίου Χιαστού

Γεώργιος Παναγόπουλος MD | Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Τι είναι ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος;

O πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος είναι ένας από τους σημαντικότερους συνδέσμους του γόνατος. Βρίσκεται στο κέντρο του γόνατος και είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνος για την σταθερότητά του. Η ρήξη χιαστού (ACL tear) είναι από τις συχνότερες κακώσεις του γόνατος. 

Ρήξη προσθίου χιαστού

Τι προκαλεί την ρήξη προσθίου χιαστού συνδέσμου;

Ο συνηθέστερος μηχανισμός ρήξης είναι η στροφική κάκωση στο φορτισμένο και λυγισμένο γόνατο. Η ρήξη είναι πιο συχνή στις γυναίκες. Οι αθλητικές δραστηριότητες που εμπλέκονται είναι το ποδόσφαιρο, basket, tennis, handball, ski, κλπ. Πρόκειται για αθλήματα που περιλαμβάνουν συχνά απότομο σταμάτημα και ξεκίνημα, ή απότομη αλλαγή κατεύθυνσης.  

Ρήξη χιαστού μηχανισμός

Ποια είναι τα συμπτώματα?

Κλασικά, οι ασθενείς αισθάνονται έντονο πόνο τη στιγμή της ρήξης με πιθανό συνοδό ήχο σαν «κρακ». Το γόνατο συνήθως πρήζεται έντονα και γρήγορα και ο ασθενής παρουσιάζει αμέσως δυσχέρεια ή αδυναμία βάδισης. 

Διάγνωση 

Ο ιατρός θα πάρει αναλυτικό ιστορικό και θα σας εξετάσει προσεκτικά. Μία ακτινογραφία θα αποκλείσει γρήγορα συνοδές κακώσεις των οστών (κατάγματα). Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με μαγνητική τομογραφία (MRI), η οποία επιτρέπει την απεικόνιση συνοδών κακώσεων των μαλακών μορίων, όπως κακώσεις έσω πλαγίου συνδέσμου, ρήξεις έξω μηνίσκου ή οπίσθιας και έξω γωνίας. Σημειώνεται ότι η ρήξη μηνίσκου σε συνδυασμό με ρήξη χιαστού είναι εξαιρετικά συχνή. 

Ρήξη προσθίου χιαστού MRI coronal
Ρήξη προσθίου χιαστού MRI sagittal

Συντηρητική θεραπεία

Σε μεγαλύτερους ασθενείς (>45 ετών) χωρίς ιδιαίτερες λειτουργικές απαιτήσεις, η συντηρητική θεραπεία είναι αποδεκτή. Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει ξεκούραση, αποφυγή δραστηριοτήτων, αντιφλεγμονώδη φάρμακα και φυσικοθεραπεία. Έχει παρατηρηθεί ότι ένα τρίτο περίπου των ασθενών πάνε εξαιρετική με τη συντηρητική θεραπεία, δυναμώνουν τους μυς τους με τη φυσικοθεραπεία και αποκτούν μια νέα ισορροπία στο γόνατό τους παρά την απουσία του προσθίου χιαστού. Σε νεότερους ασθενείς, όμως, πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι η απουσία προσθίου χιαστού καθιστά το γόνατο ευάλωτο σε κακώσεις άλλων δομών και στην εμφάνιση πρώιμης οστεοαρθρίτιδας. 

Χειρουργική θεραπεία

Σε νεότερους ασθενείς με έντονες λειτουργικές απαιτήσεις, ή σε ασθενείς που συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες συνήθως συνιστάται η χειρουργική θεραπεία με αρθροσκοπική ανακατασκευή του προσθίου χιαστού συνδέσμου (συνδεσμοπλαστική προσθίου χιαστού). Πριν το χειρουργείο συνιστάται φυσικοθεραπεία (prehab) για την ενδυνάμωση των μυών του τετρακεφάλου για μερικές εβδομάδες, καθώς έχει αποδεικτεί ότι το χειρουργείο έχει έτσι καλύτερα αποτελέσματα. Μόνο σε ορισμένους αθλητές ενδείκνυται η οξεία αποκατάσταση (εντός 48 ωρών), εφόσον η ρήξη διαγνωστεί εγκαίρως. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις (πέραν των 48 ωρών), το πρώιμο χειρουργείο πρέπει να αποφεύγεται, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε βαριά δυσκαμψία του γόνατος. Το χειρουργείο γίνεται αρθροσκοπικά υπό γενική αναισθησία και είναι χειρουργείο ημέρας. Ο ασθενής μπορεί να γυρίσει σπίτι εντός λίγων ωρών εφόσον το επιθυμεί. 

Η αρθροσκόπηση γόνατος μπορεί να διαρκέσει από 60 λεπτά μέχρι 2 ώρες, ανάλογα με την υποκείμενη παθολογία και την πολυπλοκότητα της επέμβασης. Κατά τη διάρκεια της αρθροσκόπησης γόνατος, ο κ. Παναγόπουλος θα κάνει 2-3 μικρές οπές 4 χιλιοστών στην πρόσθια επιφάνεια του γόνατος. Ο κ. Παναγόπουλος θα εισάγει στο γόνατο μια μικρή κάμερα, το αρθροσκόπιο.

Το αρθροσκόπιο είναι στην πράξη ένα μικρό τηλεσκόπιο (4.5mm ή 2.9mm), που με τη βοήθεια μιας πηγής ψυχρού φωτισμού από οπτικές ίνες, μεταδίδει εικόνες υψηλής ευκρίνειας σε ένα monitor. Προκειμένου να γίνουν ορατές οι δομές της άρθρωσης, η άρθρωση του γόνατος διατείνεται με τη βοήθεια φυσιολογικού ορού. Από τις άλλες οπές, ο χειρουργός θα εισάγει όλα τα απαραίτητα αρθροσκοπικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της υποκείμενης παθολογίας, στη προκειμένη περίπτωση την ανακατασκευή του προσθίου χιαστού & την αντιμετώπιση των τυχόν συνοδών κακώσεων. Στο τέλος της επέμβασης, οι οπές του δέρματος καλύπτονται με απλά αυτοκόλλητα. Η επέμβαση καταγράφεται σε DVD το οποίο δίνεται στον ασθενή, εφόσον το επιθυμεί.

Η συνδεσμοπλαστική του προσθίου χιαστού συνδέσμου (ACL reconstruction) είναι μια επέμβαση με υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Ο πρόσθιος χιαστός αντικαθίσταται με αυτομόσχευμα οπίσθιων μηριαίων, επιγονατιδικού ή τετρακεφάλου. Το μόσχευμα τοποθετείται στο γόνατο μέσω οστικών tunnel στον μηρό και τη κνήμη και συγκρατείται με τη βοήθειας ενός μεταλλικού κουμπιού και μιας βίδας. Ο ασθενής μπορεί να περπατήσει σχεδόν αμέσως μετά το χειρουργείο.

Η φυσικοθεραπεία μετά το χειρουργείο είναι εξαιρετικά σημαντική και αποβλέπει στην πλήρη επιστροφή στις αθλητικές δραστηριότητες εντός 6μήνου. Ο φυσικοθεραπευτής θα δουλέψει σκληρά μαζί σας προκειμένου το γόνατο να ανακτήσει την κίνηση και τη δύναμή του.

Η συνδεσμοπλαστική προσθίου χιαστού είναι μία εξαιρετικά επιτυχημένη επέμβαση με πολύ καλά αποτελέσματα.

Συνδεσμοπλαστική προσθίου χιαστού & Κόστος

Το κόστος του χειρουργείου είναι προσιτό και περιλαμβάνει τα έξοδα νοσοκομείου και χειρουργείου, τα εμφυτεύματα που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς την αμοιβή της ιατρικής ομάδας. Υπάρχει συμμετοχή του δημοσίου φορέα ασφάλισης (ΕΟΠΥΥ), ή της ασφαλιστικής εταιρίας του ασθενούς, ανάλογα με τους όρους συμβολαίου.

FAQ – Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος;

O πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος βρίσκεται στο κέντρο του γόνατος και είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνος για την σταθερότητά του. Η ρήξη χιαστού (ACL tear) είναι από τις συχνότερες κακώσεις του γόνατος.

Τι προκαλεί την ρήξη προσθίου χιαστού συνδέσμου;

Ο συνηθέστερος μηχανισμός ρήξης είναι η στροφική κάκωση στο φορτισμένο και λυγισμένο γόνατο.

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Κλασικά, οι ασθενείς αισθάνονται έντονο πόνο τη στιγμή της ρήξης με πιθανό συνοδό ήχο σαν «κρακ». Το γόνατο συνήθως πρήζεται έντονα και γρήγορα και ο ασθενής παρουσιάζει αμέσως δυσχέρεια ή αδυναμία βάδισης, με το γόνατο να υποχωρεί. 

Πως γίνεται η διάγνωση;

– Ιστορικό & κλινική εξέταση
– Ακτινογραφίες
– Μαγνητική τομογραφία

Είναι αποδεκτή η συντηρητική θεραπεία;

Σε μεγαλύτερους ασθενείς (>45 ετών) χωρίς ιδιαίτερες λειτουργικές απαιτήσεις, η συντηρητική θεραπεία είναι αποδεκτή. Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει ξεκούραση, αποφυγή δραστηριοτήτων, αντιφλεγμονώδη φάρμακα και φυσικοθεραπεία. Έχει παρατηρηθεί ότι ένα τρίτο περίπου των ασθενών πάνε εξαιρετικά, δυναμώνουν τους μυς τους με τη φυσικοθεραπεία και αποκτούν μια νέα ισορροπία στο γόνατό τους παρά την απουσία του προσθίου χιαστού.

Πότε χρειάζεται χειρουργείο;

– Νεότεροι ασθενείς
– Ασθενείς με έντονες λειτουργικές απαιτήσεις
– Ασθενείς που παρά τη φυσικοθεραπεία έχουν ένα ασταθές γόνατο

Τι περιλαμβάνει το χειρουργείο;

Η χειρουργική θεραπεία περιλαμβάνει την αρθροσκοπική ανακατασκευή του προσθίου χιαστού συνδέσμου (συνδεσμοπλαστική). Ο πρόσθιος χιαστός αντικαθίσταται με αυτομόσχευμα οπίσθιων μηριαίων, επιγονατιδικού ή τετρακεφάλου.

Τηλέφωνο

+30 210 3639885

Κινητό

+30 6936 828444

Βρείτε μας

Κλείστε ραντεβού σήμερα με τον κ. Παναγόπουλο, προκειμένου να λάβετε εξειδικευμένη φροντίδα για το πρόβλημά σας.

Scroll to Top