Δημοσιεύσεις – Ερευνητικό Έργο

Γεώργιος Παναγόπουλος MD | Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Γεώργιος Παναγόπουλος Δημοσιεύσεις

Ο Γεώργιος Παναγόπουλος MD είναι Ορθοπεδικός Χειρουργός στην Αθήνα με εξειδίκευση στην αρθροσκόπηση & αρθροπλαστική Ώμου, το σύνθετο Ορθοπαιδικό Τραύμα Άνω Άκρου, και τη Χειρουργική Χεριού – Μικροχειρουργική.

Ο κ. Παναγόπουλος έχει στο βιογραφικό του πάνω από 40 δημοσιεύσεις άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά του εξωτερικού και πλήθος προφορικών και αναρτημένων ανακοινώσεων σε διεθνή και εθνικά συνέδρια. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει πάνω από 10 κεφάλαια σε σύγχρονα διεθνή συγγράμματα ορθοπαιδικής. Είναι reviewer σε πλήθος ορθοπαιδικών περιοδικών διεθνούς εμβέλειας. Έχει πλούσιο ερευνητικό & εκπαιδευτικό έργο. Είναι Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (PhD).

Δημοσιεύσεις

1.     Adipose-Derived Stem Cells and Tacrolimus Improve Nerve Regeneration in a Rat Sciatic Nerve Defect Model. Panagopoulos GN, Megaloikonomos PD, Mitsiokapa EA, Bami M, Agrogiannis G, Johnson EO, Soucacos PN, Papagelopoulos PJ, Mavrogenis AF. Orthopedics. 2023 Apr 12:1-9. doi: 10.3928/01477447-20230407-01.

2.     The “purse string” technique for anterior glenohumeral instability: long-term results 7-13-year follow-up. Panagopoulos G, Picca G, Adamczyk A, Leonidou A, Consigliere P, Sforza G, Atoun E, Rath E, Levy O. Eur J Orthop Surg Traumatol 2022 Nov 9. doi: 10.1007/s00590-022-03426-5.

3.     Management of glenoid bone loss with impaction and structural bone grafting in reverse shoulder arthroplasty. Virani S, Leonidou A, Panagopoulos G, Holmes N, Sforza G, Relwani J, Levy O. Musculoskeletal Surgery 2022

4.     A systematic review of the treatment of distal humerus fractures in older adults: A comparison of surgical and non-surgical options. Stoddart M, Panagopoulos G, Craig R, Falworth M, Butt D, Rudge W, Higgs D, Majed A. Shoulder & Elbow (2022).

5.     Acute versus Delayed Reverse Total Shoulder Arthroplasty for Proximal Humerus Fractures: A Consecutive Cohort Study. Panagopoulos G, Pugliese M, Leonidou A, Butt F, Jaibaji M, Megaloikonomos P, Consigliere P, Sforza G, Atoun E, Levy O. J Shoulder Elbow Surg. 2021

6.     Minimally invasive fixation with modified palm tree technique for proximal humerus fractures: Outcomes in a series of 132 patients. Leonidou A, Virani S, Panagopoulos G, Sforza G, Atoun E, Consigliere P, Levy O. J Clin Orthop Trauma 2021

7.     Stemless reverse shoulder arthroplasty: indications, technique and European experience. Levy O, Panagopoulos GN, Leonidou A, Atoun E. Annals of Joint. 2018

8.     The Correlation of Ultrasound Cross-sectional Area of the Median Nerve, Nerve Conduction Studies and Two-Point Discrimination. Panagopoulos GN, Wu T, Fowler JR. Muscle Nerve. 2019

9.     Current concepts for the evaluation and management of diabetic foot ulcers. Mavrogenis AF, Megaloikonomos PD, Antoniadou T, Igoumenou VG, Panagopoulos GN, Dimopoulos L, Moulakakis KG, Sfyroeras GS, Lazaris A. EFORT Open Reviews. 2018

10.  Similar femoral growth and deformity with one screw versus two smooth pins for slipped capital femoral epiphysis. Megaloikonomos PD, Mavrogenis AF, Panagopoulos GN, Igoumenou VG, Giakas G, Zampakides C, Pasparakis D. Int Orthop. 2018

11.  Reduction techniques for difficult subtrochanteric fractures. Kokkalis ZT, Mavrogenis AF, Ntourantonis DI, Igoumenou VG, Antoniadou T, Karamanis R, Megaloikonomos PD, Panagopoulos GN, Giannoulis D, Souliotis E, Saranteas T, Papagelopoulos PJ, Panagiotopoulos E.

Eur J Orthop Surg Traumatol. 2018

12.  Harvesting, Isolation and Differentiation of Rat Adipose-Derived Stem Cells. Megaloikonomos PD, Panagopoulos GN, Bami M, Igoumenou VG, Dimopoulos L, Milonaki A, Kyriakidou M, Mitsiokapa E, Anastassopoulou J, Mavrogenis AF. Curr Pharm Biotechnol. 2018

13.  Scientific Misconduct (Fraud) in Medical Writing. Mavrogenis AF, Panagopoulos GN, Megaloikonomos PD, Panagopoulos VN, Mauffrey C, Quaile A, Scarlat MM. Orthopedics. 2018

14.  Spondylodiscitis revisited. Mavrogenis AF, Megaloikonomos PD, Igoumenou VG, Panagopoulos GN, Giannitsioti E, Papadopoulos A, Papagelopoulos PJ. EFORT Open Reviews Nov 2017

15.  Dual head screw hip nailing for trochanteric fractures. Mavrogenis AF, Igoumenou V, Megaloikonomos P, Panagopoulos G, Galanopoulos I, Vottis C, Karamanis E, Koulouvaris P, Papagelopoulos P. SICOT J. 2017

16.  Giant Cell Tumor of Bone Revisited. Mavrogenis AF, Igoumenou V, Megaloikonomos P, Panagopoulos G, Papagelopoulos P, Soucacos P. SICOT J. 2017

17.  Trans-Scaphoid Transcapitate Perilunate Fracture-Dislocation. Kontogeorgakos VA, Mavrogenis AF, Megaloikonomos PD, Panagopoulos GN, Mandalos V, Badras L. Am J Orthop. 2017

18.  Tumors of the hand. Mavrogenis AF, Panagopoulos GN, Angelini A, Lesenský J, Vottis C, Megaloikonomos PD, Kokkalis ZT, Kontogeorgakos V, Ruggieri P, Papagelopoulos PJ. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2017

19.  Intercalary reconstructions after bone tumor resections: a review of treatments. Panagopoulos GN, Mavrogenis AF, Mauffrey C, Lesenský J, Angelini A, Megaloikonomos PD, Igoumenou VG, Papanastassiou J, Savvidou O, Ruggieri P, Papagelopoulos PJ. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2017

20.  Bifid median nerve complete transection at the wrist. Kontogeorgakos V, Mavrogenis A, Megaloikonomos P, Panagopoulos G, Koutalos A, Vekris M. Journal of Long-Term Effects of Medical Implants 2017

21.  Biomechanics in Orthopaedics. Mavrogenis AF, Megaloikonomos PD, Panagopoulos GN, Maffulli N. J Biomed 2017

22.  Reconstruction of a Neglected Tibial Plateau Fracture Malunion with an Open-Book Osteotomy: A Case Report. Mastrokalos DS, Panagopoulos GN, Koulalis D, Soultanis KC, Kontogeorgakos VA, Papagelopoulos PJ. JBJS Case Connect. 2017

23.  Tumoral calcinosis of the shoulder. Panayiotis D Megaloikonomos, Andreas F Mavrogenis, Georgios N Panagopoulos, Vasileios A Kontogeorgakos Lancet Oncol. 2017

24.  Spondylitis transmitted from infected aortic grafts: a review. Megaloikonomos PD, Antoniadou T, Dimopoulos L, Liontos M, Igoumenou V, Panagopoulos GN, Giannitsioti E, Lazaris A, Mavrogenis AF. J Bone Joint Infect 2017

25.  Best one hundred papers of International Orthopaedics: a bibliometric analysis. Mavrogenis AF, Megaloikonomos PD, Panagopoulos GN, Mauffrey C, Quaile A, Scarlat MM. Int Orthop 2017

26.  Skeletal Muscle Metastasis of a GIST: A Case Report and Review of the Literature. Olga D. Savvidou, George D. Chloros, Georgios D. Agrogiannis, Penelope Korkolopoulou, Georgios N. Panagopoulos, Panayiotis J. Papagelopoulos. Case Rep Surg. 2016

27.  Aggressive Chordomas: Clinical Outcome of 13 Patients. Mavrogenis AF, Angelini A, Panagopoulos GN, Pala E, Calabrò T, Igoumenou VG, Katzouraki G, Megaloikonomos PD, Pneumaticos SG, Papagelopoulos PJ, Ruggieri P. Orthopedics 2016

28.  The Present and Future for Peripheral Nerve Regeneration. Panagopoulos GN, Megaloikonomos PD, Mavrogenis AF. Orthopedics 2016

29.  Social Reintegration and Quality of Life after Spinal Cord Injury: the Greek Paradigm. Ioannis–Alexandros Tzanos, Evanthia Mitsiokapa, Panayiotis D. Megaloikonomos, Vasileios G. Igoumenou, Georgios N. Panagopoulos, Jannis Papathanasiou, George Tzanos, Andreas F. Mavrogenis Journal of Biomedicine 2016

30.  Pseudomonas oryzihabitans Infected Total Hip Arthroplasty. Panagopoulos GN, Megaloikonomos PD, Liontos M, Giannitsioti E, Drogari-Apiranthitou M, Mavrogenis AF, Kontogeorgakos V. J Bone Joint Infect 2016

31.  Posterior shoulder dislocation with a reverse Hill–Sachs lesion treated with frozen femoral head bone allograft combined with osteochondral autograft transfer. Mastrokalos DS, Panagopoulos GN, Galanopoulos IP, Papagelopoulos PJ. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2016

32.  Vascular Injury in Orthopedic Trauma. Mavrogenis AF, Panagopoulos GN, Kokkalis ZT, Koulouvaris P, Megaloikonomos PD, Igoumenou V, Mantas G, Moulakakis KG, Sfyroeras GS, Lazaris A, Soucacos PN. Orthopedics 2016

33.  Cubitus varus complicated by snapping medial triceps and posterolateral rotatory instability. Kontogeorgakos VA, Mavrogenis AF, Panagopoulos GN, Lagaras A, Koutalos A, Malizos KN. J Shoulder Elbow Surg. 2016

34.  Self perceived quality of life and absence from work due to health problems of nurses in a Greek Hospital. Pavlatou N, Koutzoglou M, Papageorgiou D, Panagopoulos G, Igoumenou V, Mavrogenis A, Athanasakis K. Ethics in Biology, Engineering and Medicine: An International Journal. 2015

35.  Aberrant radial artery causing carpal tunnel syndrome. Kokkalis ZT, Tolis KE, Megaloikonomos PD, Panagopoulos GN, Igoumenou VG, Mavrogenis AF. Arch Bone Jt Surg. 2016

36.  Reconstruction of the proximal femur with a modular resection prosthesis. Calabró T, Van Rooyen R, Piraino I, Pala E, Trovarelli G, Panagopoulos GN, Megaloikonomos PD, Angelini A, Mavrogenis AF, Ruggieri P. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2016

37.  Side effects of radiation in bone and cartilage: an FT-IR analysis. Mavrogenis A, Megaloikonomos P, Panagopoulos G, Papagelopoulos P, Theophanides T, Anastassopoulou J. J Long Term Eff Med Implants. 2015

38.  Complications after hip nailing for fractures. Mavrogenis AF, Panagopoulos GN, Megaloikonomos PD, Igoumenou VG, Galanopoulos I, Vottis CT, Karabinas P, Koulouvaris P, Kontogeorgakos VA, Vlamis J, Papagelopoulos PJ. Orthopedics. 2016

39.  Rapid destructive arthritis of the hip revisited. Mavrogenis AF, Flevas DA, Panagopoulos GN, Megaloikonomos P, Igoumenou V, Vottis C, Sakellariou V, Kontogeorgakos V. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2015

40.  When and how to operate on spondylodiscitis: a report of 13 patients. Mavrogenis AF, Igoumenou V, Tsiavos K, Megaloikonomos P, Panagopoulos GN, Vottis C, Giannitsioti E, Papadopoulos A, Soultanis KC. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2016

41.  Salivary gland second cancer after bone sarcoma treatment. Longhi A, Errani C, Gambarotti M, Ferrari C, Kreshak J, Panagopoulos GN, Mavrogenis AF, Donati D. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2015

Ερευνητικό Έργο – Εκπαιδευτικό Έργο

Το ερευνητικό & εκπαιδευτικό έργο του κ. Παναγόπουλου περιλαμβάνει:

  • Εκπαιδευτής στο παγκοσμίου φήμης Course Ώμου – Αγκώνα του Reading
  • Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (PhD)
  • Πειραματική Μελέτη Νευρικής Αναγέννησης Περιφερικών Νεύρων σε Επίμυες – Ιατρική Σχολή Αθηνών, 2015
  • Anatomy of the Superior Capsule of the Shoulder, Pittsburgh, 2017
  • SOFFT trial – Principal Investigator: Suture fixation versus tension band wiring for simple olecranon fracture fixation, 2021

Τηλέφωνο

+30 210 3639885

Κινητό

+30 6936 828444

Βρείτε μας

Κλείστε ραντεβού σήμερα με τον κ. Παναγόπουλο, προκειμένου να λάβετε εξειδικευμένη φροντίδα για το πρόβλημά σας.

Scroll to Top