Παθήσεις

Παθήσεις

Παθήσεις ώμου

Ο ώμος είναι μία από τις πιο ευκίνητες & πολύπλοκες αρθρώσεις του ανθρώπινου σώματος. Περιλαμβάνει πολλαπλές επιμέρους αρθρώσεις και περιβάλλεται από πληθώρα συνδέσμων & τενόντων. Η λειτουργικότητα αυτή καθιστά τον ώμο επιρρεπή σε πλήθος τραυματισμών και παθήσεων. Ο πόνος στον ώμο είναι εξαιρετικά συχνός και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εργασία, τις καθημερινές δραστηριότητες και την άθληση ανθρώπων κάθε ηλικίας.

Παθήσεις ώμου - ρήξη τένοντα ώμου MRI

Ρήξη στροφικού πετάλου

Ρήξη τένοντα ώμου - συχνότερα του υπερακάνθιου. Συχνά τραυματική ή εκφυλιστική. Επί αποτυχίας της συντηρητικής θεραπείας, το gold standard είναι η συρραφή με αρθροσκόπηση ώμου.

Εξάρθρημα ώμου - βλάβη Bankart se MRI

Εξάρθρημα ώμου

Το εξάρθρημα ώμου οδηγεί σε αστάθεια, ειδικά σε νεαρή ηλικία. Η αρθροσκοπική θεραπεία ενδείκνυται από το πρώτο εξάρθρημα σε ηλικίες <25 ετών, και από το δεύτερο εξάρθρημα (υποτροπιάζον εξάρθρημα) σε άτομα >25.

Shoulder scope in frozen shoulder

Παγωμένος ώμος

Γνωστός & ως συμφυτική θυλακίτιδα, πιο συχνός σε γυναίκες 30-60ετών - πιθανή συσχέτιση με διαβήτη & παθήσεις του θυρεοειδή. Πόνος & δυσκαμψία είναι τα πιο τυπικά στοιχεία της πάθησης. Επί αποτυχίας της συντηρητικής θεραπείας, συνιστάται η αρθροσκόπηση ώμου.

Shoulder arthritis X-ray

Αρθρίτιδα ώμου

Οστεοαρθρίτιδα, αρθροπάθεια στροφικού πετάλου μετά από μεγάλες ρήξεις, μετά-τραυματική μετά από κάταγμα. Η φθορά του χόνδρου, με καταστροφή των αρθρικών επιφανειών. Η πρώιμη αντιμετωπίζεται αρθροσκοπικά, ενώ η πιο προχωρημένη απαιτεί αρθροπλαστική ώμου.

Ασβεστοποιός τενοντίτιδα ακτινογραφία

Ασβεστοποιός τενοντίτιδα

Οφείλεται στην εναπόθεση αλάτων ασβεστίου στους τένοντες του στροφικού πετάλου. Συχνή και ιδιαίτερα επώδυνη πάθηση. Χαρακτηριστική η διαταραχή του νυκτερινού ύπνου. Η αιτία είναι άγνωστη. Πιο συχνά προσβάλλεται ο υπερακάνθιος. Η αρθροσκοπική θεραπεία δίνει οριστική λύση.

Screen Shot 2022 05 06 at 2.58.17 PM

Σύνδρομο πρόσκρουσης

Γνωστό και ως σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής. Πολύ συχνό μετά τα 30-40. Κατά την ανύψωση του άκρου, οι τένοντες του ώμου τρίβονται («βρίσκουν») στο ακρώμιο (ωμοπλάτη), προκαλώντας πόνο και φλεγμονή (τενοντίτιδα). Η αρθροσκόπηση βοηθάει στις ανθεκτικές περιπτώσεις.

Παθήσεις ώμου - ρήξη τένοντα ώμου MRI

Ρήξη στροφικού πετάλου

Ρήξη τένοντα ώμου, πιο συχνά υπερακανθίου, με αδυναμία ανύψωσης του άκρου & έντονο πόνο

Shoulder arthritis X-ray

Αρθρίτιδα ώμου

Φθορά του χόνδρου & τριβή των αρθρικών επιφανειών

Εξάρθρημα ώμου - βλάβη Bankart se MRI

Εξάρθρημα ώμου

Βλάβη Bankart με αστάθεια ώμου & κίνδυνο υποτροπής ανάλογα με την ηλικία

Ασβεστοποιός τενοντίτιδα ακτινογραφία

Ασβεστοποιός τενοντίτιδα

Εναπόθεση αλάτων ασβεστίου, συχνότερα στον υπερακάνθιο, με έντονο νυχτερινό πόνο

Shoulder scope in frozen shoulder

Παγωμένος ώμος

Φλεγμονή του θυλάκου του ώμου, με πόνο & δυσκαμψία, ειδικά στην έξω στροφή

Screen Shot 2022 05 06 at 2.58.17 PM

Σύνδρομο πρόσκρουσης

Τριβή του τένοντα του ώμου στο ακρωμιον της ωμοπλάτης, φλεγμονή - τενοντίτιδα & δυσκολία στις κινήσεις

Παθήσεις

Παθήσεις αγκώνα

Ο αγκώνας είναι μια πολύπλοκη άρθρωση, η οποία υφίσταται συχνά κακώσεις, τραυματισμούς, φλεγμονής, ή φθορά με την πάροδο του χρόνου. Αν και τα περισσότερα προβλήματα υφαίνονται με τη συντηρητική θεραπεία, υπάρχουν ορισμένα που χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης.

Tennis elbow image

Επικονδυλίτιδα

Η έξω & έσω επικονδυλίτιδα (tennis elbow & golfer's elbow αντίστοιχα), είναι η φλεγμονή των τενόντων που εκφύονται από τον αγκώνα. Η θεραπεία είνα κατά κανόνα συντηρητική, με το χειρουργείο να περιορίζεται στις ανθεκτικές περιπτώσεις.

Cubital tunnel

Ωλένια νευρίτιδα

Η ωλένια νευρίτιδα είναι ένα σύνδρομο συμπίεσης του ωλένιου νεύρου στην περιοχή του αγκώνα, με επακόλουθη πρόκληση μουδιάσματος στο μικρό δάκτυλο του χεριού και τον παράμεσο. Η θεραπεία είναι συνήθως χειρουργική, με αποσυμπίεση του ωλένιου νεύρου στον αγκώνα +/- πρόσθια μετάθεση.

Distal biceps tear

Ρήξη καταφυτικού τένοντα δικεφάλου

Ο τένοντας του δικεφάλου υφίσταται συχνά ρήξη από την κατάφυσή του στη κερκίδα. Ο μηχανισμός είναι συνήθως δύναμη υπερέκτασης κατά τον αγκώνα σε κάμψη. Η απουσία του δικεφάλου μειώνει τη δύναμη υπτιασμού >50%. 

Radial head Orin

Κατάγματα αγκώνα

Κάταγμα ωλεκράνου, κεφαλής κερκίδας, κορωνοειδούς απόφυσης, ρήξη συνδέσμων, κατάγματα - εξαρθρήματα. Πρόκειται για πολύπλοκα κατάγματα, που συνήθως χρήζουν χειρουργικής θεραπείας. 

Παθήσεις ώμου - ρήξη τένοντα ώμου MRI

Επικονδυλίτιδα

Tennis elbow & Golfer's elbow. Φλεγμονή των τενόντων που εκφυονται από τον αγκώνα

Cubital tunnel

Ωλένια νευρίτιδα

Σύνδρομο συμπίεσης ωλένιου νεύρου στον αγκώνα. Μούδιασμα μικρού δακτύλου & παραμεσου

Distal biceps tear

Ρήξη τένοντα δικεφάλου

Απότομη υπερέκταση του αγκώνα σε κάμψη. Χωρίς χειρουργείο μείωση του υπτιασμού

a00503f03 1

Κατάγματα αγκώνα

Κάταγμα ωλεκράνου, κορωνοειδούς, κεφαλής κερκίδας, κάταγμα - εξάρθρημα

Παθήσεις

Παθήσεις γόνατος

Ο πόνος στο γόνατο είναι πολύ συνηθισμένος & αφορά όλες τις ηλικίες. Μπορεί να οφείλεται σε κάποιον τραυματισμό, υπερβολική χρήση ή κάποια υποκείμενη πάθηση.

locked knee κλειδωμένο γόνατο κατά την αρθροσκόπηση

Κλειδωμένο γόνατο

Ένα γόνατο που ξαφνικά δεν μπορεί να τεντώσει τελείως, μετά από στροφική κάκωση ή βαθύ κάθισμα. Η συνηθέστερη βλάβη είναι ρήξη μηνίσκου δικήν λαβής κάδου (bucket handle tear). Η θεραπεία είναι η αρθροσκόπηση γόνατος, με μηνισκοσυρραφή.

Ρήξη μηνίσκου MRI sagittal

Ρήξη μηνίσκου

Ο έσω  & έξω μηνίσκος συνεισφέρουν στην απορρόφηση των κραδασμών. Η ρήξη μηνίσκου μπορεί να είναι τραυματική (άτομα >40 ετών - στροφική κάκωση στο φορτισμένο γόνατο) ή εκφυλιστική (>40 ετών). Το χειρουργείο γίνεται αρθροσκοπικά (μηνισκεκτομή ή μηνισκοσυρραφή). 

ACL tear MRI

Ρήξη προσθίου χιαστού συνδέσμου

Ο συνηθέστερος μηχανισμός ρήξης είναι η στροφική κάκωση στο φορτισμένο και λυγισμένο γόνατο. Σε νεότερους ασθενείς με έντονες λειτουργικές απαιτήσεις συνιστάται η χειρουργική θεραπεία με αρθροσκοπική ανακατασκευή του προσθίου χιαστού συνδέσμου.

cdee4f15ed64ce88e414bca41c8c40 gallery 1

Ρήξη επιγονατιδικού

Έντονος πόνος τη στιγμή της ρήξης, τον οποίο ακολουθεί πρήξιμο και δυσχέρεια βάδισης. Συνήθως είναι εμφανές ή ψηλαφάται ένα κενό ακριβώς κάτω από την επιγονατίδα. Η θεραπεία είναι χειρουργική.

Ρήξη τετρακεφάλου MRI

Ρήξη τετρακεφάλου

Πιο επιρρεπείς στη ρήξη τετρακεφάλου, ασθενείς με χρόνιες παθήσεις που επηρεάζουν την αγγείωση των τενόντων, όπως διαβήτης, ρευματοειδής αρθρίτιδα, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Η θεραπεία είναι χειρουργική. 

locked knee κλειδωμένο γόνατο κατά την αρθροσκόπηση

Κλειδωμένο γόνατο

Συνήθως οφείλεται σε ρήξη μηνίσκου δικήν λαβής κάδου (bucket handle tear), μετά από στροφική κάκωση ή βαθύ κάθισμα.

Ρήξη μηνίσκου MRI sagittal

Ρήξη μηνίσκου

Τραυματική (<40 ετών), μετά από στροφική κάκωση, ή εκφυλιστική (>40 ετών). Αρθροσκοπική μηνισκεκτομή ή μηνισκοσυρραφή.

ACL tear MRI

Ρήξη χιαστού

Στροφική κάκωση στο φορτισμένο και λυγισμένο γόνατο. Αρθροσκοπική ανακατασκευή.

Ρήξη τετρακεφάλου MRI

Ρήξη τετρακεφάλου

Συχνά σε ασθενείς με υποκείμενη νόσο. Χειρουργική θεραπεία.

cdee4f15ed64ce88e414bca41c8c40 gallery 1

Ρήξη επιγονατιδικού

Πόνος, οίδημα & ψηλαφητό κενό. Χειρουργική θεραπεία.

Παθήσεις

Παθήσεις Άκρας Χειρός

54 από τα 206 οστά του σώματός μας βρίσκονται στον καρπό & το χέρι. Οι παθήσεις που εκδηλώνονται εδώ μπορεί να είναι τραυματικές ή εκφυλιστικές, και περιλαμβάνουν συμπίεση νεύρων, κατάγματα & ρήξη συνδέσμων, τενοντίτιδες, αρθρίτιδα, και άλλα.

carpal tunnel pins & needles distribution

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα

Σύνδρομο παγίδευσης του μέσου νεύρου στον καρπό. Μούδιασμα συνήθως σε αντίχειρα, δείκτη & μέσο δάκτυλο. Συχνός ο νυκτερινός πόνος. Συνιστάται η αποσυμπίεση του μέσου νεύρο υπό τοπική αναισθησία.

thumb arthritis

Αρθρίτιδα αντίχειρα

Οστεοαρθρίτιδα που εκδηλώνεται στη βάση του αντίχειρα, μεταξύ του μείζονος πολύγονου και της βάσης του 1ου μετακαρπίου. Από τις συνηθέστερες μορφές αρθρίτιδας του χεριού, ειδικά σε επαγγέλματα που προϋποθέτουν επαναλαμβανόμενες κινήσεις του χεριού, όπως οδοντίατροι ή κομμωτές.

Πόνος στο χέρι trigger finger

Εκτινασσόμενος δάκτυλος

Γνωστή και ως στενωτική τενοντοελυτρίτιδα, ή δάκτυλο δίκην σκανδάλης (trigger finger). Εμπλοκή του δακτύλου σε κάμψη και αδυναμία έκτασης. Οφείλεται σε πάχυνση του ελύτρου Α1.

ganglion cyst

Γάγγλιο καρπού

Το γάγγλιο συνήθως προέρχεται είτε από μια άρθρωση είτε από το περίβλημα (έλυτρο) ενός τένοντα. Μικρή κύστη που εμφανίζεται κάτω από το δέρμα. Πιο συχνό σε ασθενείς 20-50 ετών, στον καρπό ή το χέρι. Περιέχει παχύρευστο υγρό με χαρακτηριστική υφή τύπου gel. 

locked knee κλειδωμένο γόνατο κατά την αρθροσκόπηση

Τενοντίτιδα De Quervain

H τενοντίτιδα DeQuervain είναι η φλεγμονή ορισμένων από τους τένοντες του αντίχειρα (APL, ή μακρός απαγωγός και EPB, ή βραχύς εκτείνων). Πόνος στη βάση του αντίχειρα και τον καρπό που μπορεί να σχετίζεται με τις κινήσεις ή την σύλληψη ενός αντικειμένου. 

carpal tunnel pins & needles distribution

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα

Σύνδρομο παγίδευσης του μέσου νεύρου στον καρπό. Μούδιασμα συνήθως σε αντίχειρα, δείκτη & μέσο δάκτυλο.

Πόνος στο χέρι trigger finger

Εκτινασσόμενος δάκτυλος

Στενωτική τενοντοελυτρίτιδα ή trigger finger. Εμπλοκή δακτύλου σε κάμψη & αδυναμία έκτασης. Πάχυνση Α1 ελύτρου.

ganglion cyst

Γάγγλιο καρπού

Κύστη στον καρπό. Περιέχει παχύρευστο υγρό με χαρακτηριστική υφή τύπου gel. 

dequervainslabel 012

Τενοντίτιδα De Quervain

Φλεγμονή στους τένοντες του αντίχειρα (APL, ή μακρός απαγωγός και EPB, ή βραχύς εκτείνων).

thumb arthritis

Αρθρίτιδα αντίχειρα

Οστεοαρθρίτιδα που εκδηλώνεται στη βάση του αντίχειρα, μεταξύ του μείζονος πολύγονου και της βάσης του 1ου μετακαρπίου.

Παθήσεις

Κατάγματα

Συντηρητική & χειρουργική αντιμετώπιση καταγμάτων άνω & κάτω άκρου. Οι ενδεδειγμένες τεχνικές εξατομικεύονται κατά περίπτωση & μπορεί να περιλαμβάνουν κλειστή ανάταξη & ακινητοποίηση, ανοικτή ανάταξη & εσωτερική οστεοσύνθεση με πλάκα & βίδες, ενδομυελική ήλωση, ή αντικατάσταση αρθρώσεων με πρόθεση, ανάλογα με της προσωπικότητα του κατάγματος.

Clavicle fracture

Κάταγμα κλείδας

κατάγματα κλείδας είναι πολύ συχνά, χ μετά από μία πτώση από το ποδήλατο. Τα περισσότερα αντιμετωπίζονται συντηρητικά. Αν συνοδεύονται από σημαντική παρεκτόπιση, βράχυνση και συντριβή, μπορεί να χρειαστούν χειρουργείο.

Κάταγμα ποδοκνημικής ακτινογραφία

Κάταγμα ποδοκνημικής

Η θεραπεία των καταγμάτων ποδοκνημικής ποικίλει ανάλογα με το είδος και τη σταθερότητα του κατάγματος. Τα σταθερά κατάγματα απαιτούν συχνό ακτινολογικό έλεγχο, ενώ τα ασταθή χρειάζονται χειρουργείο.

Κάταγμα πηχεοκαρπικής

Κάταγμα πηχεοκαρπικής

Τα πιο πολλά κατάγματα πηχεοκαρπικής είναι σε αποδεκτή θέση μετά την ανάταξη & αντιμετωπίζονται με γύψο. Κατάγματα με ενδαρθρική συμμετοχή,  ανοικτά κατάγματα, αυτά που δεν ανατάσσονται ικανοποιητικά, ή που είχαν αρχικά αναταχθεί, αλλά «γλίστρησαν», μπορεί να χρειστούν χειρουργείο.

a00503f03 1

Κάταγμα ωλεκράνου

κατάγματα ωλεκράνου συνήθως παρουσιάζουν σημαντική παρεκτόπιση και συντριβή, με αποτέλεσμα να ενδείκνυται η χειρουργική θεραπεία με εσωτερική οστεοσύνθεση (tension band, πλάκα & βίδες, ή suture fixation).

FMEI1zdWQAQGfhL

Κάταγμα κεφαλής βραχιονίου

Τα περισσότερα κατάγματα κεφαλής βραχιονίου είναι σχετικά απαρεκτόπιστα και μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά. Άλλα πάλι, λόγω παρεκτόπισης ή λειτουργικών απαιτήσεων, ή σε περίπτωση αποτυχίας συντηρητικής θεραπείας, χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης.

κάταγμα διάφυσης βραχιονίου

Κάταγμα διάφυσης βραχιονίου

Παραδοσιακά, τα κατάγματα διάφυσης βραχιονίου αντιμετωπίζονται συντηρητικά. Το χειρουργείο απαιτείται σε ορισμένες περιπτώσεις (πολλαπλές κακώσεις, ανοικτά κατάγματα, πάρεση νεύρου, πλημελλής πόρωση).

Κάταγμα περιφερικού βραχιονίου

Κάταγμα περιφερικού βραχιονίου

Τα κατάγματα περιφερικού βραχιονίου, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης με ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση. Σε ορισμένες περιπτώσεις (πολύ περιφερικά κατάγματα), απαιτείται αρθροπλαστική.

Scaphoid fracture

Κάταγμα σκαφοειδούς

Η θεραπεία του κατάγματος σκαφοειδούς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η παρεκτόπιση, η εντόπιση (περιφερικός πόλος, μεσότητα, εγγύς πόλος), η αποτυχία προηγούμενης θεραπείας (ψευδάρθρωση).

Κάταγμα αγκώνα

Σύνθετα κατάγματα αγκώνα

Τα περισσότερα σύνθετα κατάγματα αγκώνα χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης. Μπορεί να περιλαμβάνουν κάταγμα κεφαλής κερκίδας, κορωνοειδούς απόφυσης, ωλεκράνου, καθώς & συνοδό εξάρθρημα.

Clavicle fracture

Κάταγμα κλείδας

Πολύ συχνό, πχ μετά από πτώση. Συχνότερα στη μεσότητα της κλείδας. Θεραπεία συνήθως συντηρητική.

Κάταγμα πηχεοκαρπικής

Κάταγμα πηχεοκαρπικής

Συχνό οστεοπορωτικό κάταγμα > 60 ετών. Παρεκτοπισμένα ή ενδαρθρικά κατάγματα απαιτούν χειρουργείο.

Κάταγμα ποδοκνημικής ακτινογραφία

Κάταγμα ποδοκνημικής

Η θεραπεία ποικίλει ανάλογα με το είδος & τη σταθερότητα του κατάγματος.

Scaphoid fracture

Κάταγμα σκαφοειδούς

Παρεκτόπιση, εντόπιση (περιφερικός πόλος, μεσότητα, εγγύς πόλος), ή αποτυχία προηγούμενης θεραπείας (ψευδάρθρωση) καθορίζουν την ενδεδειγμένη θεραπεία.

κάταγμα διάφυσης βραχιονίου

Κάταγμα διάφυσης βραχιονίου

Παραδοσιακά αντιμετωπίζονται συντηρητικά, αλλά ορισμένες περιπτώσεις χρειάζονται χειρουργείο.

Κάταγμα αγκώνα

Σύνθετα κατάγματα αγκώνα

Περιλαμβάνουν κάταγμα κεφαλής κερκίδας, κορωνοειδούς απόφυσης, ωλεκράνου, καθώς & συνοδό εξάρθρημα.

a00503f03 1

Κάταγμα ωλεκράνου

Συνήθως παρουσιάζουν σημαντική παρεκτόπιση και συντριβή, με αποτέλεσμα να ενδείκνυται η χειρουργική θεραπεία.

FMEI1zdWQAQGfhL

Κάταγμα κεφαλής βραχιονίου

Τα περισσότερα είναι σχετικά απαρεκτόπιστα και μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά.

Κάταγμα περιφερικού βραχιονίου

Κάταγμα περιφερικού βραχιονίου

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης με ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση, ή αρθροπλαστική.

Συμπτώματα

Η παρουσία μιας συγκεκριμένης επώδυνης ανατομικής περιοχής, σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία, όπως ηλικία, μηχανισμός κάκωσης, συνοδά συμπτώματα, καθώς και τα κλινικά ευρήματα, συνεισφέρουν στην σωστή διάγνωση & στοχευμένη θεραπεία.

Κλείστε τώρα online Ραντεβού

Αρθροσκοπική & Επανορθωτική Χειρουργική Άνω Άκρου - Ορθοπαιδκό Τραύμα
Αθλητικές Κακώσεις - Μικροχειρουργική  

Γεώργιος Παναγόπουλος MD

Εξειδικευμένος Ορθοπαιδικός Χειρουργός, με πολυετή εμπειρία στο εξωτερικό με μεγάλο όγκο επεμβάσεων & εκτεταμένο συγγραφικό & ερευνητικό έργο.

Βρείτε μας στα social media

Ακολουθείστε μας & μάθετε περισσότερα

Scroll to Top